Sökning: "Stefan Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Stefan Berg.

 1. 1. Idrottssponsring värdefull eller värdelös...?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zacharias Berg; Alexander Thörnholm; [2020]
  Nyckelord :Exchange; Theory; Sponsring; värdesättning; Sport; Idrott; ;

  Sammanfattning : Den här studien kommer från en bakgrund där sponsring har förändrats över lång tid. Tidigare har det varit förknippat med välgörenhet och oegennytta medan det idag är kantat av ordet samarbete istället. Till och med till den grad där många inte ens vill kalla en sponsor för en sponsor utan snarare för en partner. LÄS MER

 2. 2. Hybridkrigföring och svenska strategiska inriktningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Berg; [2019]
  Nyckelord :Hybridkrigföring; Hybrid Warfare; strategy; counter; defence against; försvar; Sverige;

  Sammanfattning : Hybrid warfare is a phenomenon that have gained an ever increasingly amount of attention in the aftermath of the events in Ukraine 2014. A war broke out between on one hand Ukraine and the other hand an opponent who seems to be composed of so called “little green men”. LÄS MER

 3. 3. Örebromodellen : En studie om Örebros markanvisnings- ochdetaljplaneringsprocess

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jonathan Blidhem; Stefan Berg; [2019]
  Nyckelord :The Örebro-model; Land allocation; Municipal planning; Zoning; Residential development; Örebromodellen; Markanvisning; Detaljplan; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har utbudet och efterfrågan på bostäder varit väldigt debatterat. Detuppstod en bostads-politisk debatt där många kommuner blev kritiserade över hur dettahanteras. LÄS MER

 4. 4. MatCoachen Utveckling av en motor för matplanering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Lisa Louise Snäll Fredrik Rost EmmaKindström OlofFahlen StefanBerg Marklund Fritzon; [2017-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vi måste prata om legitimitet : En studie om Weber, ethos och socialdemokrater

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Amanda Möller Berg; [2015]
  Nyckelord :ethos; retorik; Max Weber; legitimitet; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Ethos har inom retoriken alltid haft en stark aristotelisk prägel, ett arv sprunget ur hur talares karaktär framhölls i rättegångar i antikens Grekland. Eftersom retorikens uttryck och användningsområden har utvecklats enormt sedan dess, inte minst inom den politiska retoriken, finns en risk att vi idag begränsas av den uppfattning av ethos beståndsdelar som lever kvar efter Aristoteles. LÄS MER