Sökning: "Styrelsearbete och strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Styrelsearbete och strategi.

 1. 1. Evaluating Board Work for Innovation. : Towards an Analytical Framework.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OMAR ALI; [2019]
  Nyckelord :Board; Board work; Innovation; Strategy; Evaluation; Corporate Governance.; Styrelser; Styrelse; Innovation; Utvärderingar; Bolagsstyrning; Strategi.;

  Sammanfattning : There is an increased need for innovation activities in companies today due to mounting pressure from external factors increasing the urgency for renewal and agility. Digitalisation of processes, products and services sets completely new requirements for competence but also changes the value creation and competitiveness. LÄS MER

 2. 2. Private Equity - En kvalitativ studie om hur bolagsstyrning skapar värde i portföljbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Holmqvist; Tobias Johannisson; [2014-07-02]
  Nyckelord :Private Equity; Corporate governance; Industriellt värdeskapande; Styrningsmedel; Portföljbolag; Buyout; Private Equity; Corporate governance; Industrial value creation; Governance mechanisms; Holding company; Buyout;

  Sammanfattning : Purpose: To examine the governance mechanisms and the competence PE-firms adds to theirholding companies through an active ownership in order to create growth.Methodology: A qualitative study with interviews as its main source of data. LÄS MER

 3. 3. Engagerade medarbetare : En viktig faktor i gasellföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ida Arvidsson; Karin Nyman; [2013]
  Nyckelord :tillväxt; gasellföretag; styrelsearbete och strategi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jakten på en lyckad styrelseutvärdering : - En studie om styrelseutvärdering i svenska börsnoterade bolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Rikard Bergsten; Ehlin Goth; Kim Jakobsson; [2012]
  Nyckelord :styrelsearbete; utvärdering; styrelseutvärdering;

  Sammanfattning : Författare: Kim Jakobsson, Rikard Bergsten och Ehlin Goth Handledare: Petter Boye Examinator: Karin Jonnergård Titel: Jakten på en lyckad styrelseutvärdering - En studie om utvärdering av styrelser i svenska börsnoterade bolag                   Bakgrund: I svensk kod för bolagsstyrning rekommenderas att styrelsen ska utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. Det finns dock inte angivet hur utvärderingen ska gå till eller vem som ska genomföra denna. LÄS MER

 5. 5. Corporat Governance - en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Ekberg; [2007]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Corporate Governance, som begrepp, har under de senaste åren fått en allt större betydelse, både nationellt och internationellt, i debatten kring hur företag skall ledas. Den teoribildning som ligger till grund för begreppet corporate governance har drag av såväl företagsekonomi som juridik. LÄS MER