Sökning: "Sweep and prune"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sweep and prune.

 1. 1. Utvärdering av algoritmer för bred kollisionsdetektering med hjälp av Boids algoritm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonathan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Kd-tree; Octree; Sweep and prune; kollisionsdetektering;

  Sammanfattning : Denna studie gick ut på att jämföra tre olika algoritmer som har använts för bred kollisionsdetektering, dessa algoritmer var Kd-tree, Octree och Sweep and prune. Kd-tree och Octree är spatiala datastrukturer, d.v.s. LÄS MER

 2. 2. A collision framework for rigid and deformable body simulation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Rasmus Haapaoja; [2016]
  Nyckelord :collision detection; collision response; physically-based simulation;

  Sammanfattning : This thesis describes methods for collision detection and collision response, implemented in a complete collision framework for both rigid and deformable bodies. The framework is intended to act as a base for new technologies regarding muscle and facial simulation for feature film production, at the visual effects studio MPC. LÄS MER

 3. 3. Bred kollisionsdetektering för spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Iderström; [2015]
  Nyckelord :bredfas; kollisionsdetektering; kollision; fysik; spelmotor;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker 4 olika algoritmer som används för bred kollisionsdetektering. De olika metoderna för bred kollisionsdetektering kan delas in i 4 olika kategorier. Algoritmerna som är valda att representera varje kategori är Bruteforce, Sweep and prune, Hierarchical grid och Bounding volume hierarchy. LÄS MER

 4. 4. Rally Sport Racing Game: CodeName Space Racer - An evaluation of techniques used when developing a marketable 3D game

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Maria Lemón; Gustav Örnvall; Daniel Axelsson; Ludvig Gjälby; Joakim Råman; Markus Pettersson; Sebastian Almlöf; [2012-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, various modern game programming and modeling techniques are presented, with a focus on algorithms for graphical effects. A few of those techniques have then been selected and implemented in a graphics-intensive racing game set in an open space environment. The game is developed from the ground up in C# with the XNA 4.0 framework. LÄS MER