Sökning: "System integrators"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden System integrators.

 1. 1. Organizational implications of AI adoption - A multiple-case study on System integrators

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simona Passaro; [2019-07-09]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Organizational implications; Make vs Buy decision; Internal organizational change; Changes to the ecosystem; System integrators; Sensors; Disruptive Technology;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Explicita symplektiska integratorer för icke-separabla Hamiltonianer i molekyldynamik.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jonas Conneryd; Anna Lassen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom molekyldynamik bör modeller av metalliska system i allmänhet ha systemets temperatur som en beroende variabel \cite{acklandTemperatureDependenceInteratomic2012}. I synnerhet bör termen i systemets Hamiltonian som representerar potentiell energi utöver det interpartikulära avståndet även vara beroende av temperatur. LÄS MER

 3. 3. Involvering av franchisetagare i produktutvecklingsprocessen - Rekommendationer för ICA Sverige

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Karin Erninger; Frida Wikner; [2018]
  Nyckelord :Franchise; customer integration; employee involvement; knowledge; ICA; Franchise; kundintegrering; involvering av anställda; kunskap; ICA;

  Sammanfattning : Forskning visar på betydande fördelar för företag som involverar sina kunder i de värdeskapande processerna, och som tar tillvara på sina anställdas kreativitet och kunskap. Tyvärr så misslyckas många företag med detta. LÄS MER

 4. 4. Customer Value's Influence on International Market Entry Strategies in a B2B Context : Business and Market Opportunities in the Data Centre Segment in Northern Europe

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna-Katharina Aardeck; Corinna Behling; [2016]
  Nyckelord :International market entry strategies; Ansoff; B2B customer value; marketing standardis ation; mass customisation; branding; culture; Hofstede;

  Sammanfattning : nternational market entry strategies gained increasing importance due to globalisation. Companies became multinationals. Therefore, new challenges arose due to different market and customer requirements. One topic, which gained importance in B2B context, is customer value. LÄS MER

 5. 5. Design, Implementation and Analysis of a Controller for a Load Suspended From an Aerial Vehicle

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Manuel Herzog; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this work, a trajectory tracking controller structure for a systemcomposed of a load and an aerial vehicle, which are connected by a rope, is presented. The main goal is to design a controller that guarantees that the load tracks a desired trajectory asymptotically. LÄS MER