Sökning: "Tendens X"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Tendens X.

 1. 1. Influera i tidningen eller influencer på Instagram? : En kvantitativ jämförelse av hur konsumenters attityd påverkas mot ett varumärke genom influencer marketing i sociala medier jämfört med marknadsföring i traditionella medier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Petersson; Sofia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Instagram; newspaper; Instagram; tidning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samma takt som sociala medier växer har också nya marknadsföringsstrategier tillkommit. Vi får reklam från människor som vi själva har valt att följa som gör samarbeten med företag i sociala medier, så kallat influencer marketing. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of X-band Weather Radar Data in Urban Hydrology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Alva Kalm; Camilla Hedell; [2019]
  Nyckelord :Urban hydrology; X-band radar; Bias correction; Error analysis; Neural network; Scania.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Throughout history it has always been crucial to accurately measure, track, and predict precipitation. This has been done using various methods with varying degrees of precision. As the world evolves and as urban areas expand, it has become more apparent that there is a need for a more efficient way to observe and record precipitation. LÄS MER

 3. 3. Affekt Online: Effekt Offline - Om förtalsliknande företeelser av sexuell karaktär på en digital arena.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melanie Gutman; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; sexualitet; virtuell våldtäkt; ära; kapital; defamation; förtal; ärekränkning; nätkränkningar; näthat; skyddsintresse; Internet; Tendens X; habitus; rättssociologi; online; offline; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legal cases concerning unwanted online publishing of private material have experienced a significant rise in the last few years peaking around 2012 in Sweden, with initial assiduities around the issue being brought about by the “Instagram riots”. Up to this day, there is yet to be a collective term to entirely encompass these cases, and although the specific details differ between each case, there is an apparent common thread in the majority of the assessments – defamation. LÄS MER

 4. 4. Bucklingsanalys av spannmålssilo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Magnus Calestam; Johan Wedin; [2013]
  Nyckelord :Silo; buckling; analysis; finite element method; FEM; Whete; grain; Janssen; Eurocode; EN1991-4; EN 1991 4; EN 1991-4; Rotter; Ayuga; Goodey; Calestam; Wedin; Magnus Calestam; Johan Wedin; Pro Engineer; CAD; Engineering; Högskolan i Skövde; HIS; Skövde; cross section; Dimension; corrugated sheet; sheet; plane sheet; Silo; buckling; finita elementmetoden; FEM; vete; spannmål; Janssen; Eurokod; EN1991-4; EN 1991 4; EN 1991-4; Rotter; Ayuga; Goodey; Calestam; Wedin; Magnus Calestam; Johan Wedin; Pro Engineer; CAD; Maskiningenjör; Högskolan i Skövde; HIS; Skövde; Kvadratiskt tvärsnitt; Dimensionering; Korrugerad vägg; plåt; slät vägg;

  Sammanfattning : Spannmål med varierande fuktighetsgrad kan lagras i kvadratiska silor med väggelement bestående av korrugerad plåt. Då det lagrade spannmålet ska tömmas har det fuktiga spannmålet en tendens att fastna på väggarna, vilket medför att spannmålet i efterhand måste avlägsnas manuellt. LÄS MER

 5. 5. Investigating the reward cycle for play in young pigs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Negar Farhadi; [2013]
  Nyckelord :pigs; play; reward cycle; anticipation; relaxation;

  Sammanfattning : A reward cycle for investigating the emotional status in animals has been developed and it requires that animals go through three main phases, i.e. anticipation, consumption and relaxation. The reward cycle has not been tested previously for access to play in pigs. LÄS MER