Sökning: "Thomas Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Thomas Forsberg.

 1. 1. Klimatanpassning för små kustnära samhällen - Fallstudie av erosion- och översvämningsproblem i Vikhög

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Thomas Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Erosion; Översvämning; Vågor; Vikhög; Klimatanpassning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract (Swedish) Vägföreningen Vikhögs Uddeväg har under lång tid upplevt problem och risker med kusterosion för sin privata väg. Denna studie ämnar utreda vilka förutsättningar som ligger bakom problemen och hur problemen kan utvecklas i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Chefer och inhyrd personal –En fallstudie om styrningsval på en svensk bank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Forsberg Lambert; Thomas Holmgren; [2018-06-21]
  Nyckelord :Anställningsform; styrning; inhyrd personal; bemanningsanställda; direktanställd personal; intervjuer; formella styrmedel; informella styrmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Anställningsformer och företag utvecklas och förnyas ständigt.Inhyrning av personal har blivit en allt vanligare lösning vilket gör att chefer ställs inför nyafrågor gällande styrning. LÄS MER

 3. 3. ”Inspiration är svårt att finna. Du måste ta den där du hittar den.” : En analys av det medvetna bruket av intertextualitet i Bob Dylans låttexter mellan 1963–65

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Jacob Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Bob Dylan intertextuality analysis 1963 1965 lyric lyrics conscious use; Bob Dylan intertextualitet analys 1963 1965 låttext låttexter medveten användning;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser delar av komplexiteten i Bob Dylans författarskap via en analys av det medvetna bruket av intertextualitet i sex låtar från tre olika album, alla från mitten av 1960-talet. Det klarläggs att Dylan inte kan förenklas till endast alluderingar till Shakespeare, utan att författarskapet innehåller en hög grad av komplexitet. LÄS MER

 4. 4. Vilka parametrar ligger till grund för det verkliga värdet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Forsberg; Karl Wallengren; [2014-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kandidatuppsats med inriktning mot externredovisning påHandelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Författarna till denna uppsats är Philip Forsbergoch Karl Wallengren. Vi har haft Thomas Polesie, professor inom redovisning, somhandledare. LÄS MER

 5. 5. Miljonprogrammet: Upprustningsresonemang på tre olika marknader

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Thomas Pedersen; Johan Forsberg; [2012]
  Nyckelord :miljonprogrammet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER