Sökning: "Thomasine Boris-Möller"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Thomasine Boris-Möller.

 1. 1. Politics of(f) stage. Investigating the mechanisms of political theatre

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Thomasine Boris-Möller; [2021-07-27]
  Nyckelord :political communication; political theatre; theatre; funding; cultural policy;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in the argument that theatre as a medium has largely been overlooked by the field of political communication. The focus of this study is therefore to place attention on theatre from a political communication perspective. LÄS MER

 2. 2. Samhällsentreprenörskap som utvecklingsområde i Sverige idag – en nulägesanalys av arbete för främjandet av samhällsentreprenörskap i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomasine Boris-Möller; Valentina Lindström; [2012]
  Nyckelord :Samhällsentreprenörskap; socialt entreprenörskap; social innovation; sociala företag; social ekonomi; Sverige; intresseorganisationer; nätverk; utveckling; social entrepreneurship; society; networks; development; Business and Economics;

  Sammanfattning : Genom att studera några av Sveriges just nu största intresseorganisationer och forskarnätverk för främjande av samhällsentreprenörskap, vill författarna skapa en nulägesanalys av området i Sverige - samt utmaningar att beakta för områdets framtida utveckling. Då uppsatsen har ett beskrivande syfte kring ett ämne som till vissa delar är outforskat i en svensk kontext, har en kombination av deskriptivt och explorativt synsätt använts. LÄS MER