Sökning: "Tidal"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet Tidal.

 1. 1. Ventilationsstrategier för överviktiga patienter som genomgår laparoskopisk kirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Julia Gärskog; Karin Petersson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Övervikt; ventilationsstrategier; laparoskopisk kirurgi;

  Sammanfattning : Background: Reduced compliance, higher need of oxygen, less FRC and increased risk of atelectasis are some of the changes in pulmonary physiology that obesity results in. This leads to higher risk of complication with the ventilation during anesthesia. LÄS MER

 2. 2. Variations in depositional environments of the Paleogene Firkanten Formation across Adventdalen, from Operafjellet to Breinosa

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Stella Guðmundsdóttir; [2021-03-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The lowermost Paleogene clastic infill of the Central Spitsbergen Tertiary Basin, the coal bearing FirkantenFormation, has been the subject of study for researchers in the past but little focus has been on thenortheast edge of the basin until now. Due to the economic potential of the coal seams in the formation,the Norwegian mining company, Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG), has for several yearsconducted core drilling in key locations in basin, and for decades, they have given an access to their corematerial to researchers. LÄS MER

 3. 3. The hydrodynamic impacts of Estuarine Oyster reefs, and the application of drone technology to this study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Oskar Evert Johansson; [2021]
  Nyckelord :Geography; Geographical Information Systems; GIS; Physical Geography; Oyster Reef; Drone; UAV; Hydrodynamics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The impacts of climate change are being seen within the estuarine environment through erosion and shoreline retreat, associated with sea-level rise and changes in storm activity. Restoration oyster reefs have been identified as a working-with-nature strategy to protect and restore these shoreline environments, stabilising sediment, and reducing erosion. LÄS MER

 4. 4. Att möta fördommar: En litteraturstudie om patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom erfarenheter av mötet med vårdpersonal

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Rosengren; Lina Matsson-Frost; [2021]
  Nyckelord :Emotionally unstable personality disorder; nursing; patient perspective; healthcare professionals; Emotionellt instabilt personlighetssyndrom; omvårdnad; patientperspektiv; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) formas oftast under tonåren och har en symtombild som innebära instabila relationer, förvrängd självbild och impulsivitet som kan innebära självskadehandlingar och självmord eller försök till detta. På grund av sitt syndrom kan patientgruppen vara i behov av sjukvård inom den somatiska såväl som den psykiatriska vården. LÄS MER

 5. 5. Testprioritering med stöd av maskininlärning

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik

  Författare :Teo Becerra; Erik Zeidlitz; [2021]
  Nyckelord :Test Prioritization; Machine Learning; Regression Testing; Continuous Integration; Optimization; Python;

  Sammanfattning : Regression testing is an integral part of the continuous integration software development practice. As testing suites grow larger and execution time increases the development cycle slows down. By prioritizing tests within a given test suite development time can be optimized if tests more likely to fail are executed first. LÄS MER