Sökning: "Tjänstekvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet Tjänstekvalitet.

 1. 1. En studie om kundupplevelsen av Software-as-a-Service

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nojen Rezgar Salam; Emil Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Customer experience; Relationshipmarketing; B2B relationships; Kundupplevelse; Relationsmarknadsföring; B2B relationer; Kundresa; Kundnöjdhet; Tjänstekvalitet; Software-as-a-Service;

  Sammanfattning : Bakgrund Mjukvaruindustrin har vuxit och fortsätter växa i en hög takt och allt fler tjänster erbjuds som molnbaserade prenumerationer, Software-as-a-Service (SaaS). Forskning menar att produkterna som erbjuds mer eller mindre innehåller samma funktionalitet så leverantörer måste lägga fokus på kundupplevelsen för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. LÄS MER

 2. 2. Kund- och medarbetarnöjdhet samt dess förbättringsmöjligheter : En studie gjord i en serviceleverans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Terese Johansson; Maria Lundin; [2019]
  Nyckelord :Customer satisfaction; Employee satisfaction; Improvement; Service quality; Service delivery; Förbättring; Kundnöjdhet; Medarbetarnöjdhet; Servicekvalitet; Serviceleverans; Tjänstekvalitet;

  Sammanfattning : The study has been made in association with a facility management company where the service delivery to a specific customer has been studied. The purpose of the study is to map the main factors that makes both the customer, and the employees that work in the delivery process, satisfied in order to get the rating for customer and employee satisfaction up. LÄS MER

 3. 3. Kundtillfredsställelse inom djursjukvården : En studie av intern och extern kundtillfredsställelse vid en distriktsveterinärmottagning

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Ninnie Löfqvist; [2018]
  Nyckelord :Total Quality Management; customer satisfaction; animal health care; veterinarian; work environment; service quality; communication; Offensiv kvalitetsutveckling; kundtillfredsställelse; djursjukvård; veterinär; arbetsmiljö; tjänstekvalitet; kommunikation;

  Sammanfattning : Den arbetsrelaterade ohälsan i landet har blivit ett växande problem generellt. Bland veterinärer upplevs arbetsbelastningen vara hög, det är många som funderar på att byta yrke och självmordsfrekvensen är högre än för andra yrkesgrupper. LÄS MER

 4. 4. Tjänstekvalitet : En kvalitativ studie om gästers upplevelser under en hotellvistelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Michaela Lindwe; Felicia Linander; [2018]
  Nyckelord :service quality; hotel; hotel chain; hotel experience; tjänstekvalitet; servicekvalitet; hotell; hotellkedjor; hotellupplevelse;

  Sammanfattning : På en allt mer global och konkurrensutsatt hotellmarknad försöker aktörer att skapa starka varumärken och vinna gästers lojalitet. Men vilka är drivkrafterna bakom valet av boende och vilka attribut avgör vad som ger en tillfredsställd hotellgäst? God tjänstekvalitet har kommit att bli en allt viktigare konkurrensfördel där tjänsteupplevelsen blir en avgörande faktor för kundnöjdheten. LÄS MER

 5. 5. Kundrelationer i det tekniska servicemötet : Self Service Technology's betydelse för den upplevda relationen till ett företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Eva Fischerström; Linnea Åkerström; [2017]
  Nyckelord :Self service technology; SST; kundrelationer; B2C; servicemötet; tjänster;

  Sammanfattning : Den digitala och tekniska utvecklingen som har skett under 2010-talet har påverkat hela samhället. För företag och kunder har samhällsutvecklingen inneburit att roller förändrats och kunderna är allt mer involverade i skapandet av tjänster. LÄS MER