Sökning: "Tove Elvin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Elvin.

  1. 1. Demokratiskt beslutsfattande? : En studie av beslutsprocesserna i tre storskaliga infrastrukturprojekt i Sverige

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Tove Elvin; [2012]
    Nyckelord :beslutsfattande; infrastruktur; infrastrukturprojekt; demokrati; risker; Bent Flyvbjerg; Robert A. Dahl;

    Sammanfattning : .... LÄS MER