Sökning: "Tove Elvin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tove Elvin.

 1. 1. Kvinnliga chefer i föräldraskap och yrkesliv : En kvalitativ studie om hur kvinnliga chefers föräldraskap och yrkesliv samverkar med varandra

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sofia Pham; Tove Franzén Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Motherhood; female manager; career; parental leave; parenthood; Moderskap; kvinnliga chefer; karriär; föräldraledighet; föräldraskap;

  Sammanfattning : The aim of our study was to investigate how women in management positions experience the relationship between parenthood and their careers. We also wanted to study how these women experienced expectations from society on parenting in relation to their careers. LÄS MER

 2. 2. Demokratiskt beslutsfattande? : En studie av beslutsprocesserna i tre storskaliga infrastrukturprojekt i Sverige

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tove Elvin; [2012]
  Nyckelord :beslutsfattande; infrastruktur; infrastrukturprojekt; demokrati; risker; Bent Flyvbjerg; Robert A. Dahl;

  Sammanfattning : .... LÄS MER