Sökning: "Two-Factor Authentication"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Two-Factor Authentication.

 1. 1. Autentisiering av användare i datoriserade miljöer hos SMF - biometri kontra tokens : En jämförelse av två sätt att implementera autentisering av användare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :David Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Biometric authentication; token-based authentication; authentication; authentication SME; information security; biometrisk autentisering; token-baserad autentisering; autentisering; autentisering SMF; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Allt eftersom mer och mer information sparas på datorer så ökar även trycket på att denna information sparas säkert, och att endast behöriga personer kommer åt den.Syftet med arbetet var att se vilka skillnader som finns mellan biometri och tokens, och vilka skillnader som små till medelstora företag borde ta i beaktande när de väljer en autentiseringsmetod. LÄS MER

 2. 2. Biometric Authentication in M-Payments : Analysing and improving end-users’ acceptability

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Jakub Porubsky; [2020]
  Nyckelord :mobile payments; m-payments; biometrics; fingerprint; face recognition; 2FA;

  Sammanfattning : Traditional authentication methods like Personal Identification Number (PIN) are getting obsolete and insecure for electronic-payments while mobile-payments are becoming more and more popular. Biometrics such as fingerprint and face recognition authentication methods seem to be a solution to this security issue as they are becoming a regular and integrated part of an average smartphone end-users purchase. LÄS MER

 3. 3. Two-factor Authentication and Digital Signing for an Enterprise System utilizing Yubikey

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem; Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :David Hilm; David Rahim; [2019]
  Nyckelord :Digital signature; Security; Two-factor Authentication; Authentication; Cryptography; YubiKey; JavaScript; WebCrypto; Universal Second Factor;

  Sammanfattning : The use of a second factor to increase the security of systems is growing and has continued to do so for a long time. This thesis explores options for implementation to use a YubiKey as an authentication method (OTP) as well as for signing digital transactions through a web browser client. LÄS MER

 4. 4. Open Source Security Token for Linux

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Gustav ElinÖrtenberg ChristofferRoxbergh Adam Mathiesen JohanFredriksson Ben Mohammad; [2017-08-10]
  Nyckelord :FPGA; Linux; Open source; OpenSSL; PAM; RSA; Security; Twofactor; ;

  Sammanfattning : The project investigates and implements a two-factor authentication system utilizingthe RSA cryptography scheme. The system consists of an FPGA security token anda PAM module for Linux. Two similar solutions were made, one air-gapped witha shorter key (version A), whereas the other communicated over USB (version B). LÄS MER

 5. 5. A Theoretical Proposal of Two-Factor Authentication in Smartphones

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Oskar Persson; Erik Wermelin; [2017]
  Nyckelord :Two-factor authentication; smartphone; fingerprint authentication;

  Sammanfattning : Context. For a user to gain access to a protected resource on the web,the user needs to get authenticated. There are different forms of authenti-cation, among the most common is the ordinary user name and passwordscheme. LÄS MER