Sökning: "Ungdomslitteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Ungdomslitteraturen.

 1. 1. ”På en gångväg genom en labyrint av höghus”. En analys av miljö, klass och identitet i 5 ungdomsromaner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Marta Toledo Jörgenssen; [2022]
  Nyckelord :Mats Wahl; Douglas Foley; Mats Berggren; Alby; Alsta; ungdomslitteratur; ungdomar; rumsteori; miljö; plats; rum; urban; stad; förort; motiv; förbindelselänkar; skolmiljö; hemmiljö; panoramaperspektiv; identitet; klasstillhörighet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I Lydia Wistisens avhandling Gångtunneln (2017) nämner hon att storstaden kommit att bli den mest vanliga miljöskildringen i ungdomslitteraturen under 1900-talet. Ungdomar har en egen stadsgeografi och det är dessa erfarenheter som visar sig i ungdomslitteraturen. Ungdomars förflyttningar i staden går från rum till rum. LÄS MER

 2. 2. Ungdomslitteratur i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Evelina Falk; Alicja Milko; [2022]
  Nyckelord :UNGDOMSLITTERATUR; UNGDOMAR; ELEVENGAGEMANG VÄRDEGRUNDSARBETE; DIDAKTIK; UNDERVISNING;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur verksamma svensklärare använder sig av ungdomslitteratur i sin undervisningspraktik samt om de upplever att ungdomslitteraturen har gynnat eleverna på ett utbildningsmässigt samt personligt plan. Detta sker genom en diskussion av enkätsvar från verksamma svensklärare. LÄS MER

 3. 3. Dystopiska hot och hoppfulla framtider : En ekokritisk studie av fyra svenska ungdomsdystopier utgivna mellan år 2011 och år 2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Gunilla Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Barn- och ungdomslitteratur; Ungdomsdystopier; Miljötematik; Ekokritik; Medieekologi;

  Sammanfattning : En stark samtida trend inom den svenska barn- och ungdomslitteraturen är dystopier, skildringar av dysfunktionella samhällen. Ungdomsdystopierna skildrar protagonister som tvingas förhålla sig till sönderslagna samhällen, samtidigt som de brottas med vuxenblivande och vänskapsrelationer. LÄS MER

 4. 4. Vad hände med ungdomslitteraturen under barnboksboomen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Mathilda Möller Hultberg; Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Kartläggning; ungdomslitteratur; barnboksboomen; litteratursociologi; pojkar och flickors läsning; genusteori; genre; protagonist; författare; ämnesord; PISA-undersökning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kartläggs utgivningen av ungdomslitteratur i Sverige under åren 2013 till och med 2017. Detta görs genom en kategorisering av de utgivna titlarna, som är hämtade från bibliotekskatalogen ELSA, utefter genre, kön på protagonist och kön på författare. Även ämnesorden som tillhör titlarna är räknade. LÄS MER

 5. 5. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER