Sökning: "Unintended consequences"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Unintended consequences.

 1. 1. Polisstudenters syn på mötet mellan polis och narkotikabrukare : - En kvalitativ intervjustudie med polisstudenter på Malmö universitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Robin Huynh; Olle Nilsson; Carl Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Interaction; drug users; the Swedish Police; police students; labeling; deterrence; bemötande; narkotikabrukare; Polisen; polisstudenter; stämpling; avskräckning;

  Sammanfattning : Polisutbildningen i Sverige formas delvis utifrån ett ideal av polisyrket där den även är tänkt att förebygga ett alltför autonomt perspektiv på yrkesrollen. I föreliggande studie lades fokus på vilka faktorer polisstudenter anser ha störst inverkan på mötet mellan polis och narkotikabrukare samt vilket utfall mötet kan tänkas ha. LÄS MER

 2. 2. The Effectiveness of Performance Management Systems and its Systemic Value

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Perez Penagos; Nicole Steller; [2022]
  Nyckelord :Performance management systems; Effectiveness; Systemic value; Concept of fit; Path-dependency; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how managers comprehend the systemic value of a companies’ Performance Management System (PMS). The study findings show that PMS causes path-dependent behavior, leading to organizational rigidities, strategic inertia, and diminishing PMS effectiveness. LÄS MER

 3. 3. The impact of criminalization on the management of search and rescue NGOs in the Central Mediterranean Sea since 2017

  Magister-uppsats,

  Författare :Fran van den Heiligenberg; [2022]
  Nyckelord :criminalization; search and rescue; management; edgework; NGOs;

  Sammanfattning : In mid-2015 the European Union changed its response to the increase of migrants crossing the Mediterranean Sea from humanitarian to securitization and deterrence. In 2017 this became visible in the criminalization of search and rescue (SAR) organizations, which had an impact and both intended and unintended consequences. LÄS MER

 4. 4. How Motivating Factors and Political Vision affect Car-free Initiatives : A study of Stockholm and Oslo

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sebastian Arora-Jonsson; Leo Björkman; [2022]
  Nyckelord :car-free; car free; car-lite; car-light; car-free city; pedestrian street; multi-level perspective; MLP; transition; Bilfritt Byliv; the Car-free Livability Programme; Living Stockholm; bilfri; bilfria städer; sommargågator; MLP; multi-level perspective; Levande Stockholm; Bilfritt Byliv;

  Sammanfattning : This thesis studies why car-initiatives are implemented and how political visions is intertwined in this process. These topics are further explored by looking at how certain critical groups are impacted by car-free initiatives and how they can affect polarization. LÄS MER

 5. 5. Environmental Conservation Conflicts in Swedish Sapmi: Sami Ethnoecology and the Struggle for an Indigenous Conservation Paradigm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Alexandra McFadden; [2022]
  Nyckelord :Environmental conservation; land use; Sami ethnoecology; human ecology; environmentalism; Sweden; Sapmi.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Given a backdrop of industrial land use fractures in Northern Sweden, the kind of human-environmental relations cultivated in Sapmi has consequences for Sami indigenous sovereignty and ecological sustainability. Critically investigating different nature relations is of significance to Human Ecology fields in order to deepen knowledge on both unintended and intended consequences of how we understand and engage with environments. LÄS MER