Sökning: "Victor Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Victor Andersson.

 1. 1. Naturvårdsverkets paradoxala förvaltning - en konsument utan ansvar för det gemensamma

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Widén; Victor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Naturvårdsverket; consumer; new public management; subjectification; problem representation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Governance and ideology have significant influence on how problems and policies are conceptualized. This conceptualization affects the way in which political subjects are formed and how individuals regard themselves. In this paper we approach environmental policy from a post-structuralist stance. LÄS MER

 2. 2. Jan Andersson och Pia Sundhage i spalterna : En kvantitativ innehållsanalys om representationen av svenska förbundskaptener i kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Victor Grusell; Sebastian Ahokas; [2019]
  Nyckelord :Pia Sundhage; Jan Andersson; fotboll; VM; Svenska herrlandslaget i fotboll; Svenska damlandslaget i fotboll; SPORTExpressen; Sportbladet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the differences as well as the similarities between the coverage and representation of the coaches of the Swedish men's national team and women's national team. The method we used for our study was quantitative content analysis. LÄS MER

 3. 3. Lärares resonemang om elevers motivation : En studie om vad som påverkar elevers motivation i ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Berglund; Victor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Grundskolelärare; Matematik; Intervjuer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien undersöker åtta lärares resonemang om mellanstadieelevers motivation i matematik samt om resonemangen skiljer sig relaterat till elevernas sociala bakgrund. Analysen utgår från en kvalitativ ansats där intervjuer använts vilka har analyserats utifrån en tematisk innehållsanalys som har kompletterats med en kvantifiering av lärarnas svar. LÄS MER

 4. 4. ATT ARBETA FRÄMJANDE MED PSYKISK HÄLSA INOM SKOLAN : En kvalitativ studie om hur elevhälsoteamet på en gymnasieskola inom Västmanlands Län arbetar för att främja elevernas psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; Mental health Qualitative Interviews; SESAME; Hälsofrämjande; Kvalitativa intervjuer; Psykisk hälsa; SESAME;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är undersöka hur elevhälsoteamet på en gymnasieskola inom Västmanlands Län arbetar med att främja gymnasieelevernas psykiska hälsa. För att möjliggöra studien tillämpades en kvalitativ metod för att få ta del av personers erfarenheter och upplevelser kring ämnesområdet. LÄS MER

 5. 5. Väderprognosstyrda värmesystem i byggnader : En jämförelse mot traditionell styrning

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Victor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Forecast control; heating system; thermal mass; traditional control; Prognosstyrning; traditionell styrning; termostatventiler; värmesystem; termisk massa;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate how forecast control can affect the energy consumption and the top effects for heating compared to the traditional control system in facilities with different building structures. In 2013 were the energy consumption 80 TWh for the heating and domestic hot water in resident buildings and facilities. LÄS MER