Sökning: "Viktreducerande kirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Viktreducerande kirurgi.

 1. 1. Personers upplevelse efter att ha genomgått en viktreducerande operation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linn Eriksson; Pernilla Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Viktreducerande kirurgi; patienters upplevelse; övervikt; fetma; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett ökande folkhälsoproblem över hela världen, och så även dess följdsjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck och cancer. Viktreducerande operationer ses som den mest effektiva metoden för gravt överviktiga personer att minska i vikt. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser i samband med en bariatrisk kirurgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ida Granqvist; Sofie Rüsslander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma anses idag som ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem, med en ständig ökning världen över. Forskning visar på att övervikt och fetma är riskfaktorer kopplad till en mängd olika följdsjukdomar och dödlighet. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser efter en gastric bypass operation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Linda Johnson; Johanna Szasz; [2018]
  Nyckelord :Gastric bypass; experiences; nursing; Gastric bypass; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Övervikt är ett stort stigande folkhälsoproblem och har tredubblats globalt sedan 1975. Med svår fetma uppnås sällan viktnedgångsmål utan viktreducerande kirurgi. Gastric bypass är den vanligaste kirurgimetoden och kräver stor livsstilsförändring med individuell ansträngning. LÄS MER

 4. 4. Upplevd livskvalitet efter en viktreducerande kirurgi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Delara Nejabat; Ingrid Wigren; [2017]
  Nyckelord :bariatric surgery; mental health; obesity; quality of life; weight loss; fetma; livskvalitet; obesitaskirurgi; psykisk hälsa; viktminskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem som ökar successivt i både Sverige och övriga världen. Människans fysiska, psykiska och sociala livskvalitet påverkas av övervikt och fetma. Personer med svår fetma kan erbjudas en viktreducerande kirurgi när tidigare försök till viktminskning har misslyckats. LÄS MER

 5. 5. Hälsa och välmående efter en gastric bypass. : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Carolina Gröning; Maria Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Gastric bypass; hälsa; livskvalitet; välmående och litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av mänsklighetens största hälsoproblem är övervikt och fetma. Ett högt BMI ökar risken för morbiditet och mortalitet, därför är en förändrad livsstil med bra matvanor och regelbunden motion det bästa alternativet för att gå ned i vikt. Viktreducerande kirurgi kan vara ett alternativ, som bör undersökas vidare. LÄS MER