Sökning: "Vincent Gabor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vincent Gabor.

  1. 1. Performance Management System i en digital bank

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Sandberg; Vincent Gabor; [2020-07-09]
    Nyckelord :Digitalisering; bank; digital bank; performance management system; management control system; motivation;

    Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle har genomgått en stor förändring de senaste åren, vi har gåttfrån en fysisk till en digital värld. För att lyckas med digitalisering av en bank och attuppfylla andra konsumentkrav, behöver företaget fungera bra i sin helhet. LÄS MER