Sökning: "Webers organisationsteori"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Webers organisationsteori.

 1. 1. Det situationsanpassade ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Hampus Hartman; Shefqet Kadrija; [2014]
  Nyckelord :Försvarsmakten; Ledare; Ledarskap; Organisationskultur; Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Force is one of the largest authorities in Sweden and has as its primary mission to be responsible for Sweden's military defence. Their unique activity - to participate in armed combat – requires leaders who can make quick and rational decisions in uncertain and conflicted environments. LÄS MER

 2. 2. Narkotikasmuggling - organisationsmönster

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Joanna Partyka; Sara Westerberg; [2012]
  Nyckelord :Kriminella nätverk; Narkotika; Narkotikabrottslighet; Narkotikasmuggling; Organisationsmönster; Organiserad brottslighet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att redogöra för hur narkotikaverksamheten är organiserad rörande narkotikasmuggling. Dels genom att ta del av resultat presenterade i BRÅ-rapport 2005:11 Narkotikabrottslighetens organisationsmönster, dels för att sedan jämföra dessa resultat med resultaten framtagna genom utvalda domar avkunnade mellan år 2007-2011 i Skåne. LÄS MER

 3. 3. Att organisera och leda personal inom ungdomsvård : En studie om gruppchefernas betydelse inom behandlande organisationer utifrån personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Elma Jukic; [2008]
  Nyckelord :socialt arbete; ledarskap; ledning; institutioner; offentlig sektor; ungdomsvård;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ur ett personalperspektiv undersöka hur ledningsstrukturen är uppbyggd samt hur ledningsarbetet uppfattas och beskrivs av baspersonalen inom de undersökta enheterna. Med utgångspunkt i forskning, litteratur samt organisations- och ledarskapsteorier skapades en förståelsegrund för studien. LÄS MER