Sökning: "Weld lines"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Weld lines.

 1. 1. Utmattning vid svetsad anslutning mellan tväravstyvning och fläns i samverkansbro

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Daniel Lindman; Jonas Berlin Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Fatigue crack; composite bridge; Hot spot method; FEM; parameter control; Eurocode; web stiffener; Utmattningsspricka; samverkansbro; Hot spot-metoden; FEM; parameterstyrning; Eurokod; livavstyvning;

  Sammanfattning : Vid samverkansbroar fästes tvärförband mellan huvudbalkar med funktion att leda laster ut mot huvudbalkarna. Dessa kan fästas via s.k. livavstyvningsplåtar mot huvudbalkens liv samt flänsar. LÄS MER

 2. 2. Development of a Methodology for Efficient FEM Pre-processes to Aid Simulation-driven Design

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Mattias Bäckman; Josef Kling; [2018]
  Nyckelord :FEM; Welds; Automation; MDO; HyperMesh; Simulation-driven design; Design Automation; Pre-processes; Mesh;

  Sammanfattning : With both tougher competition and legislations, companies always strive to improve their products while cutting unnecessary costs. This master’s thesis investigates if the after-treatment systems department at the heavy-duty vehicle company Scania CV AB in Södertälje, Sweden can improve their development process by implementing automated FEM pre-processes for welded sheet metal components. LÄS MER

 3. 3. Fracture failure and influence of process parameters, material selection and moisture content on weld lines

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Kamlesh Rajasekaran; [2014]
  Nyckelord :Design of experiments; Fracture mechanics; Injection moulding; Moisture content; Polymer composites; Weld lines;

  Sammanfattning : Weld line is the most common problem found in injection moulding and manufacturing. The aim of this thesis is to know what and how the factors influence the injection moulded weld line. The factors considered are process parameters, selection of materials and environment. LÄS MER