Sökning: "Wound assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Wound assessment.

 1. 1. Patienters upplevelse av smärta vid svårläkta sår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anja Jansson; Linda Ringblom; [2022]
  Nyckelord :Pain; Patient Experience; Suffering; Wounds; Lidande; Patientupplevelse; Smärta; Sår;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund   Smärta är en vanlig upplevelse bland patienter med svårläkta sår. Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse och består av ett antal olika komponenter som kan behandlas för att lindra upplevelsen av smärta. LÄS MER

 2. 2. Ultrasonication of Spiral Wound Membranes to Mitigate Fouling in Reverse Osmosis

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Eliot Diklev; [2022]
  Nyckelord :Reverse Osmosis; Spiral Wound Membrane; Ultrasonication; Fouling; Omvänd Osmos; Spirallindat Membran; Ultraljudsbehandling; Igenslamning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka en alternativ slamningsreducerande teknik till spolning, som effektivt kan ta bort biologisk påväxt. Ultraljud undersöktes som en möjlig metod för att ta bort igenslamningen från omvänd osmos med ett spirallindat membran. LÄS MER

 3. 3. En litteraturöversikt över olika modeller vid vävnadstagning i gommen och parametrar som utvärderar sårläkning av mjukvävnaden

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Rashida Nezami; Nastaran Rashidi; [2021]
  Nyckelord :Gom; smärta; sårläkning; transplantat; vävnadstagning;

  Sammanfattning : Syfte: Inom parodontal plastikkirurgi är det av intresse för kliniker att minska postoperativ smärta vid vävnadstagning i gommen. Denna litteraturöversikts syfte var att ge en översikt över olika modeller för vävnadstagning och parametrar som används för att utvärdera sårläkning och postoperativa besvär efter vävnadstagning i gommen. LÄS MER

 4. 4. Nutrition för sårläkning av svårläkta sår hos äldre personer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ibrahim Alhamarna; Thunthika Samrongpun; [2021]
  Nyckelord :Chronic ulcer; Elderly; Nursing; Nutrition; Nutrition; Omvårdnad; Svårläkta sår; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår innebär olika typer av sår som venösa bensår, trycksår och diabetes fotsår. Brister i nutritionen och därmed brist på viktiga näringsämnen kan leda till undernäring och försämra sårläkning. Undernäring är den största riskfaktorn för äldre personer med svårläkta sår. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av smärtbehandling vid ben- och fotsår inom hemsjukvården : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Fatin Aboud; Maria Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :District nurse; home care service; leg and foot ulcers; pain management; qualitative content analysis; Ben- och fotsår; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ innehållsanalys; smärtbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ben- och fotsår förutses öka i världen då människor lever längre. Sårsmärta är vanligt förekommande hos patienter som har svårläkta ben- och fotsår och kan behandlas på olika sätt. Distriktssköterskor inom hemsjukvården har ett komplext ansvar för dessa patienter. LÄS MER