Sökning: "Ylva Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Ylva Eriksson.

 1. 1. Variation in Swedish bovine raw milk from 1995 to 2020 : focus on composition and properties

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Eriksson; [2020]
  Nyckelord :protein; fat; lactose; calcium; citrate; somatic cell count; pH;

  Sammanfattning : The composition and properties of Swedish bovine raw milk are influenced by several factors which have varied over the last 25 years. Factors influencing milk quality include: bovine breed, stage of lactation, type of feed, and climate. LÄS MER

 2. 2. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ylva Eriksson; [2019]
  Nyckelord :planeringsunderlag; naturvårdsprogram; naturvård; fysisk planering; kunskapsöverföring;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Kristianstad läns Natur- och kulturmiljövårdsprogram, Från Bjäre till Österlen, från 1996 och dess betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Den pågående förlusten av biologisk mångfald (FN 1992) understryker behovet av fördjupad kunskap om landskapets naturvärden. LÄS MER

 3. 3. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Peyman Saramolki; Simon Gulve; [2018]
  Nyckelord :arbetsliv; enkät; erfarenhet; intervju; jämförelse; konsult; kunskap; kunskapskrav; landskapsarkitektur; SLU; utbildning; yrkeserfarenhet; yrkesroll;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs relationen mellan landskapsarkitektprogrammen på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med yrkesverksamma landskapsarkitekter inom den privata sektorn som har varit aktiva i yrkeslivet högst tre år efter sin sista avslutade kurs. SLU:s landskapsarkitektprogram ligger på två olika universitetscampus, Ultuna och Alnarp, som båda för närvarande genomgår en förändring som påverkar den övergripande strukturen. LÄS MER

 4. 4. Naturstigen : en återvändsgränd eller vägen till förståelse för landskapet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ylva Eriksson; [2017]
  Nyckelord :naturvägledning; naturstig; vägleda; naturförståelse; naturinformation;

  Sammanfattning : Det finns idag en oro för att människan håller på att förlora förståelsen för naturen. För att bidra till ökad förståelse för ekologiska samband och människans roll i naturen anläggs på många håll i Sverige självguidade naturstigar. LÄS MER

 5. 5. ”Hur mycket sorg ryms i ett människobröst?” : – en analys av Ylva Ugglas bok Min mamma bor  på en  stjärna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Barn; sorg; barnlitteratur; sorgebearbetning; textanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en textanalys av Ylva Ugglas  bok Min  mamma bor på en stjärna. Syftet med  uppsatsen  är i första  hand  att analysera  hur  att barns  sorg porträtteras  i Min mamma bor på en stjärna. LÄS MER