Sökning: "action frames"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden action frames.

 1. 1. En reflekterande studie av improvisation utifrån min egen praktik: Ram och frihet, tystnad, dynamik, personligt uttryck, samspel.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mari Åkerblom; [2022-01-07]
  Nyckelord :improvisation; fri-improvisation;

  Sammanfattning : In this project I have studied improvisation through my artistic processes and development as an improviser. In six sessions with different frames such as a composition/song, an operatic scene, a keyword, a text has been used as a departure for experiments and improvising in different duos or solo to examine improvisation in different kinds of improvisational contexts. LÄS MER

 2. 2. Gestalta en pandemi : En gestaltningsanalys av Sveriges kriskommunikation under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Pettersson; Linus Sjöström; [2022]
  Nyckelord :pandemic; crisis communication; framing theory; frame; CERC; government; press conference; pandemi; kriskommunikation; gestaltning; inramning; CERC; regering; presskonferens;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en av de största kriserna på flera decennier och har gjort att Sveriges regering stått inför en situation där kriskommunikation krävs. En av de primära kommunikationsmedel som Sveriges regering har använt under pandemin är presskonferenser. LÄS MER

 3. 3. A guide to novel instructors in Emergo Train System®

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alva Lindhagen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish law states that county councils and municipalities need to prepare for crisis and receive training in crisis management. As crises are infrequent events, training must be conducted on potential scenarios. Scenarios can be simulated using the Emergo Train System (ETS). LÄS MER

 4. 4. "Stick vs. Rope. Gun vs. Strand." : The Monomyth and the Hero as Warrior in Kojima Productions' 2019 Video Game Death Stranding

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Beatrice Näsling; [2022]
  Nyckelord :Kojima Productions; Death Stranding; video game; Joseph Campbell; monomyth; hero s journey; violence; heroic archetypes.; Kojima Productions; Death Stranding; TV-spel; Joseph Campbell; monomyt; hjältens resa; våld; hjältearketyper;

  Sammanfattning : Released in 2019, the video game Death Stranding follows the monomythic structure described by Joseph Campbell in his 1949 book The Hero with a Thousand Faces. The journey begins with the protagonist, Sam “Porter” Bridges, reluctantly accepting his calls to adventure, and, as he begins to move west, he receives supernatural aid from an increasing number of helpers he encounters along the way. LÄS MER

 5. 5. För Sverige i tiden – Sveriges moderniserade narkotikapolitik : En WPR-studie av kommittédirektivet som ämnar uppdatera den svenska narkotikapolitiken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :William Olsson; [2022]
  Nyckelord :Narkotikapolitik; Moralpolitik; WPR-approach; Kommittédirektiv; Governmentality;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how Swedish drug policy is problematized. In order to accomplish that this study investigates the directives to what is said to be the most comprehensive investigation in the field of drugs in several decades. LÄS MER