Sökning: "algebra"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade ordet algebra.

 1. 1. Swedish middle-school students mathematical concept comprehension within algebra ± a quantitative study

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ottilia Svanstedt; [2021-07-08]
  Nyckelord :mathematical concepts; early algebra; comprehension; pre-algebra; middle school; reading comprehension; curriculum.;

  Sammanfattning : This quantitative study aims to investigate Swedish 4th and 6th grade students' comprehension of mathematical concepts within algebra. The concepts investigated were chosen out of the mathematical core content devised by the Swedish National Agency for Education (Curriculum for compulsory school, preschool class, and after-school center, 2011). LÄS MER

 2. 2. Samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning - Metoder som ökar samarbetes kvalitet ur lågstadielärares perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Karolina Esst; [2021-07-08]
  Nyckelord :Lågstadiet; matematik; samarbete; algebra; undervisningens struktur; positiv arbetsmiljö; praktisk undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie ett examensarbete i slutet av grundskollärarprogrammet F-3. Studiens idé och struktur är inspirerad av en liknande forskning av Staples (2008). Studien handlar om metoder som lågstadielärare anser ökar kvaliteten på samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning. LÄS MER

 3. 3. Al-Khwarizmi och den arabiska matematiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Algebra och geometri

  Författare :Viktoria Löfgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Post’s Problem for m-Reducibility

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Algebra och geometri

  Författare :Axel Sandstedt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Cycltomoic Fields and Fermat's Last Theorem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH; Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Samuel Runyeon Odeberg; [2021]
  Nyckelord :pure mathematics; number theory; algebra; algebraic number theory; cyclotomic fields; cyclotomic rings; cycltomic integers; Fermat s last theorem; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Number theory is in a sense among the oldest disciplines of mathematics. A running theme is that many number theoretic problems are very easy to state and understand. However, actually solving these problems often requires much work or some very clever trick. LÄS MER