Sökning: "amphibian"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet amphibian.

 1. 1. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 2. 2. Critical thermal minimum of the embryonic development in the common frog (Rana temporaria)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Pontus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :development; Rana temporaria; Anura; critical thermal minimum; embryonic; temperature; degree-days; day; degrees; Oophila; common frog; Ranidae; amphibian; algae;

  Sammanfattning : The embryonic development of anurans is known to be temperature-dependent and well-studied. Oviposition of Rana temporaria (common frog) in the northern temperate climate zone occurs as soon as the ice melts on water bodies. This early oviposition can take place in waters below 5 °C. LÄS MER

 3. 3. The LIFE GoodStream project in Trönninge:current and expected effects on amphibianpopulations and otter presence : in collaboration with LIFE GoodStream andHushållningssällskapet in Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Hedman; Karin Jermer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : LIFE GoodStream is an EU-financed conservation project, which strives to improve the ecologicalstatus of a stream in the agricultural landscape of Halland County, Sweden. Since 2015, the project hasconstructed amphibian ponds, restored wetlands, removed dispersal barriers and worked to return theTrönninge stream (Trönningeån) to more natural conditions. LÄS MER

 4. 4. Stigande havsnivåers påverkan på hotade groddjur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Linn Andersson; [2017]
  Nyckelord :havsnivåhöjning; klimatförändringar; kustnära habitat; groddjur; bevarandearbete; naturvård; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate change and biodiversity loss are two of the major challenges of our time, and are strongly interconnected. Sea level rise is a consequence of these and a significant threat to global coastal habitats. LÄS MER

 5. 5. Modellering och analys av ventilation i stängda motorutrymmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tobias Lodin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts i samarbete med BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. På deras senaste fordon, Beowulf, som är tänkt att levereras till civila professionella kunder finns en önskan att minska komponentkostnaderna. Dagens motorrumsventilation ombesörjs av en axialfläkt som uppfyller militära krav. LÄS MER