Sökning: "att leva med parkinsons sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden att leva med parkinsons sjukdom.

 1. 1. Erfarenheter i det dagliga livet med Parkinsons sjukdom : ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Damian Geraci; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund. Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som påverkar kognition, motorik, sociala förhållanden och självkänslan. Det finns inget botemedel och att leva med Parkinsons innefattar bland annat att patienterna måste anpassa det dagliga livet efter sjukdomen. Således påverkas flera livsområden hos individen. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av det dagliga livet med Parkinsons sjukdom : Att leva med en oförutsägbar kropp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Botsjö; Olivia Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Everyday life; Experience; Motor symptoms; Parkinson’s disease; Det dagliga livet; Motoriska symtom; Parkinsons sjukdom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: 20 000 personer i Sverige lever med Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är en kronisk, neurologisk sjukdom som karaktäriseras av motoriska och icke-motoriska symtom. De motoriska symtomen försvårar utförandet av aktiviteter i det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Ser du mig? : En litteraturstudie om upplevelsen av att leva med Parkinsons sjukdom utifrån teorin Preserving Self

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kim Alsén; Marijana Lagundzija; [2019]
  Nyckelord :Experience; Lifeworld; Parkinson Disease; Livsvärld; Parkinsons sjukdom; Upplevelse;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen hos den äldre befolkningen. Sjukdomen påverkar den kroppsliga funktionen negativt på olika sätt och sjukdomens medicinering är betydelsefull för att kunna hantera de olika symtom som uppkommer. LÄS MER

 4. 4. En kropp i obalans - att leva med Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Håkansson; Ana-Marija Crnoja; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att leva med Parkinsons sjukdom och hur det påverkar det dagliga livet : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Brandholm; Julia Larsson; [2018]
  Nyckelord :upplevelser; Parkinsons sjukdom; skam; närstående; livsförändring; acceptans;

  Sammanfattning : Idag är det cirka 20 000 personer som lider av Parkinsons sjukdom i Sverige. Vanligtvis drabbar sjukdomen de som är över 55 år. De är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar den viljestyrda kontrollen i musklerna genom att celler i hjärnan slutar att producera dopamin. LÄS MER