Sökning: "balans mellan privat-och arbetsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden balans mellan privat-och arbetsliv.

 1. 1. Behålla medarbetare inom revisorsprofessionen : En kvalitativ studie ur två perspektiv – hur revisionsbyråerna arbetar och vad revisorsassistenterna anser betydande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maja Fjellström; Ida Irevall; [2021]
  Nyckelord :Employee turnover; expectation gap; audit associate; auditing firm; job satisfaction; work life-balance; Personalomsättning; förväntningsgap; revisorsassistent; revisionsbyrå; arbetstillfredsställelse; balans mellan privat-och arbetsliv;

  Sammanfattning : Att börja sin karriär som revisorsassistent på revisionsbyrå är eftertraktat hos många nyexaminerade studenter. De stora revisionsbyråerna i Sverige anställer årligen många nyexaminerade studenter till juniora roller så som revisorsassistent. LÄS MER

 2. 2. ”Att vara revisor på en liten byrå” : varför välja mindre byråer och inte Big 4?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Ulrika Lyckevång; Emma Maltesson; [2020]
  Nyckelord :Revisor; non big 4; personalomsättning; byråbyte; arbetsglädje; organisationskultur; motivation;

  Sammanfattning : Vid tidigare gjorda studier har fokus riktats på personalomsättningen i revisionsbranschens största byråer vilket visat på en hög omsättning över tid. Tidigare forskning har undersökt huruvida revisorer lämnat byrån för en annan byrå eller för en annan bransch. LÄS MER

 3. 3. Skulle jag räkna på hur mycket jag jobbar, så skulle ni bli deprimerade - En studie om uppfattningar av flexibelt arbetssätt hos fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sofie Yde; Karlsson Amelia; [2020]
  Nyckelord :Flexibilitet; gränsdragning; privat- och arbetsliv; work-life balance; gränsstrategi;

  Sammanfattning : Genom en kvalitativ metod och med en induktiv ansats undersöker denna studie uppfattningar av flexibelt arbetssätt hos fastighetsmäklare. Studien avser att uppnå förståelse för hur gränsdragningen mellan arbete och fritid hanteras inom det flexibla arbetssättet. LÄS MER

 4. 4. Bättre idag, sämre förr : En kvalitativ studie om avtalsformen förtroendearbetstid och desspåverkan på individen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Karolina Vesterlund; My Cromsjö; [2018]
  Nyckelord :förtroendearbetstid; flexible work; boundaries; job demand control; social support; work life balance; recovery; stress; förtroendearbetstid; flexibelt arbete; gränsdragning; krav kontroll; socialt stöd; work life balance; återhämtning; stress;

  Sammanfattning : denna studie undersöks vilka upplevda effekter avtalsformen förtroendearbetstid har på den enskilda individens välmående och dess balans mellan privat- och arbetsliv. Studien granskar även om personalansvar har betydelse för individens upplevelse av avtalsformen. LÄS MER

 5. 5. Employer branding i apoteksbranschen : Vilka arbetsgivarattribut attraheras farmacistudenter av hos en framtida arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Forsberg; Emil Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; Brand; Brand attractiveness; Generation Y; Employer Branding; Apoteksbranschen; Arbetsgivarattribut; Attribut; Studenter; Farmacistudenter; Generation Y;

  Sammanfattning : När apoteksmonopolet 2009 upphörde bildades en ny marknad för konkurrens, där både kunder och medarbetare blev av intresse för de nya apoteksföretagen. När utbudet av kompetenta medarbetare är lägre än efterfrågan är det viktigt för arbetsgivare att identifiera vilka faktorer som attraherar arbetstagare, i syfte att tillmötesgå sin egen efterfrågan. LÄS MER