Sökning: "barthelemy"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet barthelemy.

 1. 1. Exploratory Study on Lower Limb Amputee Patients : Use of IMUs to Monitor the Gait Quality During the Rehabilitation Period

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Aude Barthélemy; [2019]
  Nyckelord :Gait analysis; Lower Limb Amputee; IMU; Gait quality; Rehabilitation;

  Sammanfattning : Specific rehabilitation is a key period for a lower-limb amputee patient. While learning how to walk with a prosthesis, the patient needs to avoid any gait compensations that may lead to future comorbidities. LÄS MER

 2. 2. ”We all, white or black, are men” : Underdåniga ansökningar från den svenska kolonin S:t Barthélemy 1820-1839

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mats Hellmark; [2019]
  Nyckelord :Kolonialism; S:t Barthélemy; politisk kultur; Underdåniga ansökningar; suppliker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Revolution, abolition och St. Barthélemy : En tidningsanalys från Sveriges koloni på 1800 talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Fredrik Hedlund; [2019]
  Nyckelord :St. Barthélemy; Haiti revolutionen; Microregions; Abolition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mörkandet av det svenska slaveriet : En undersökning av översiktsverk om svensk historia och samhällsdebatten om svenskt slaveri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alex Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Slavery; St Barthélemy; Sweden; West Indies; colony; slaves;

  Sammanfattning : There are a lot of Swedish people who are aware of former Swedish colonies. St. Barthélemy in the West Indies, has many streets and towns named after Swedish people, exemplified by the capital Gustavia, named after King Gustav III. LÄS MER

 5. 5. Slavhandeln och slaveriet i statliga nyheter : Analys över statens nyheter om svensk slavhandel och svenskt slaveri.

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Albin Hedvall; [2018]
  Nyckelord :Slaf; Barthélemy; slavhandel; triangelhandel; post- och inrikes tidningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER