Sökning: "biochar"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet biochar.

 1. 1. Biokolsanvändningen i Sverige : Vad krävs för att svenska lantbruk, kommuner och trädgårdsindustrin ska börja använda eller utöka sin användning av biokol?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sara Agnesson; [2021]
  Nyckelord :Biochar; sustainable development; climate change; pyrolysis; Biokol; hållbar utveckling; klimatförändringar; pyrolys;

  Sammanfattning : The amount of carbon dioxide, CO2, in the atmosphere is continuously rising due to human emissions caused by combustion of fossil fuels and changing of land use. In a very short time several measures need to be taken in order to reduce the amount of CO2 in the atmosphere and thereby slowing down climate change as much as possible. LÄS MER

 2. 2. Markkolets betydelse för åkermarkens bördighet : vilka effekter kan väntas av tillförd biokol och andra kolinlagrande åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karolina Johansson; [2021]
  Nyckelord :kolcykel; mineraljord; organogen jord; certifiering; mullhalt;

  Sammanfattning : Biokol är en möjlig kandidat till att motverka den höga koldioxidhalten i atmosfären. Genom pyrolysering av biomassa bildas biokol, som är en hårdare inbunden form av kol. Detta gör att biokol bryts ner långsammare. LÄS MER

 3. 3. Fertiliser derived from human urine : novel media for alkaline urine dehydration

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Christopher Friedrich; [2021]
  Nyckelord :nutrient recovery; fertiliser; urine drying; source separation; magnesium oxide; calcium hydroxide;

  Sammanfattning : Every year, each human excretes approximately 4 kg of nitrogen, 1 kg of potassium and 0.3 kg of phosphorus through their urine. In conventional wastewater treatment, these nutrients are usually not recovered for agricultural production, although they can enhance plant growth. LÄS MER

 4. 4. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 5. 5. Raman Spectroscopy for Characterizing Porous carbon

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Rima Zuriah Amdani; [2020]
  Nyckelord :Raman Spectroscopy; Porous Carbon; Biochar; Carbonization; Aromaticity; Physics and Astronomy; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Porous carbon obtained from low cost and abundant biomass has gained attention as renewable material feedstock. In this study, porous carbon biochar produced through pyrolysis was investigated by Raman spectroscopy to disclose the structural properties. LÄS MER