Sökning: "blodförlust"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet blodförlust.

 1. 1. Desmopressin och von Willebrands sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helena Silvén; [2018]
  Nyckelord :desmopressin; von Willebrands sjukdom; blödarsjuka; koagulation; blödningstid;

  Sammanfattning : Introduction: This analytic essay is written in completion of a bachelor degree in pharmacy. The focus is in analyzing how different treatments affect the bleeding time. Background: Desmopressin (DDAVP) is a synthetic analogue of the pituitary hormone vasopressin, which controls the reabsorption of water in the kidneys. LÄS MER

 2. 2. Visuell bedömning av blodförlust : Anestesisjuksköterskans uppgift

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ola Lindegren; Johanna Svensson; [2017]
  Nyckelord :bedömning; blodförlust; anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : Blödning är en komplikation som inte sällan förekommer under operation. I anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att bedöma, dokumentera och åtgärda blödning som uppkommer peroperativt. Blodförluster kan medföra komplikationer för patienten och därmed resultera i ökat lidande. LÄS MER

 3. 3. Vätsketerapi vid hypovolemisk chock hos hund och katt : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Nilsson; [2016]
  Nyckelord :blodförlust; chockbehandling; infusion; kristalloid; kolloid;

  Sammanfattning : Hypovolemisk chock är ett livshotande tillstånd som orsakas av otillräcklig intravaskulär blodvolym. Vid chock uppstår hypoxi till följd av nedsatt vävnadsperfusion, vilket obehandlat kan leda till multiorgansvikt. En central del i behandlingen av hypovolemisk chock är återställande av blodvolymen genom vätsketerapi. LÄS MER

 4. 4. Vad har zebran för strategier för att undkomma rovdjur?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Philippa Lundahl; [2015]
  Nyckelord :zebror; rovdjur; ränder; camouflage; rörelse; betning; Equus; zebras; predators; stripes; camouflage; movement; grazing;

  Sammanfattning : Som bytesdjur måste zebran ständigt vara på sin vakt för att undvika att falla offer för ett rovdjur. De tre zebraarter som finns i världen är bergzebra, stäppzebra och Grevyzebra. De olika arterna lever på olika platser och de har även olika sociala strukturer. LÄS MER

 5. 5. When and what determines the death of an animal? A study investigating the heart activity during slaughter of farm animals

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefine Jerlström; [2014]
  Nyckelord :slaughter; stunning; exsanguination; bleeding; death; cardiac arrest;

  Sammanfattning : Slaughter of animals should consist of two steps in order to be considered humane. The first step of the slaughter process is stunning, with the purpose of inducing unconsciousness and insensibility in the animal. The second step is exsanguination, which causes bleeding and eventually death. LÄS MER