Sökning: "Robert Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Robert Berg.

 1. 1. “Hellre vara ett rovdjur än att bli uppäten”. Fem mäns berättelser om våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Robert Berg; Jonna Grevle; [2021-05-26]
  Nyckelord :strainteori; sociala band; maskulinitet; våld; kriminalitet; mobbning; hegemonisk maskulinitet; droger; missbruk; känslor; skam; ilska;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur fem män retroperspektivt beskriver deras väg in i våldskriminalitet. Vår avsikt var att titta närmare på vilka faktorer i omgivningen som banat väg för en våldskriminell utveckling, samt vilka individuella faktorer och motiv som männen anser ha bidragit till deras utförande av våldsbrott. LÄS MER

 2. 2. Hur mottagligt är Göteborg för infills?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Robert Garpetun; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Världens städer växer i befolkning. Detta skär samtidigt som många storstadsregioner i Sverige vill begränsa sitt fysiska fotavtryck. Kommunerna sjunger därför förtätningens lovsång. LÄS MER

 3. 3. En bild säger mer än tusen ord : En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Tysk; [2019]
  Nyckelord :religion; didaktik; pedagogik; läromedel; bilder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Socialt samspel och digital teknik i förskolans undervisning : Hur förskolebarn förhandlar om teknik i en digital resa genom rymden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Robert Stenberg; Ferdous Berg; [2018]
  Nyckelord :Digital teknik; förhandling; förskola; samspel; SCOT;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och diskutera hur digital teknik och pedagogiska aktiviteter ömsesidigt konstrueras och meningsförhandlas inom ramarna för ett teknikbaserat lek- och undervisningsprojekt i förskolan. The social construction of technology (SCOT) blev en relevant teoretisk utgångspunkt för studiens syfte. LÄS MER

 5. 5. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER