Sökning: "strainteori"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet strainteori.

 1. 1. “Hellre vara ett rovdjur än att bli uppäten”. Fem mäns berättelser om våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Robert Berg; Jonna Grevle; [2021-05-26]
  Nyckelord :strainteori; sociala band; maskulinitet; våld; kriminalitet; mobbning; hegemonisk maskulinitet; droger; missbruk; känslor; skam; ilska;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur fem män retroperspektivt beskriver deras väg in i våldskriminalitet. Vår avsikt var att titta närmare på vilka faktorer i omgivningen som banat väg för en våldskriminell utveckling, samt vilka individuella faktorer och motiv som männen anser ha bidragit till deras utförande av våldsbrott. LÄS MER

 2. 2. "Ni kan ändå inte förstå, om ni inte gått i mina skor” : En hermeneutisk studie om hur unga vuxna förhåller sig till att bli stigmatiserade som arbetslösa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nasrin Rashidi Nik; Mariella Petrus; [2021]
  Nyckelord :Unga vuxna; konsekvenser; hermeneutik; arbetslöshet; stigmatisering; stämpling; Mertons strainteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med ungdomar involverade i gängkriminalitet : Erfarenheter från socialarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Bjuhr; Julia Kurvinen; [2021]
  Nyckelord :Social workers; Youth; Gang-involved youth; Experiences; Socialarbetare; Ungdomar; Gängkriminalitet; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter socialarbetare verksamma utanför en storstadskontext har av att arbeta med ungdomar involverade i gängkriminalitet. En kvalitativ metod användes med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsbrottsligheten i Ängelholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Boström; [2019]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; social samverkan; polis; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Att vara ung är inte alltid så lätt, varken för föräldrar eller ungdomar. I ett ständigt letande efter sin identitet ska man samtidigt kämpa med utbildning, socialliv och psykologisk utveckling. För vissa ungdomar är det jobbigare än för andra. Nästan häften av de personer som misstänks för brott är 29 år eller yngre. LÄS MER

 5. 5. Familjeinkomstens påverkan på antisocialt beteende

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Burcu Tok; Ava Faramarzi; [2015]
  Nyckelord :Antisociala beteenden; antisocialitet; ungdomsbrottslighet; brott; familjeinkomst; socioekonomiska faktorer; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera om det finns samband mellan familjeinkomst under uppväxten och senare risk för antisociala beteenden bland ungdomar i Sverige. För att besvara frågan har vi använt oss utav självdeklarationsenkäter som respondenter har besvarat vid 15 års ålder. LÄS MER