Sökning: "Criminal networks"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Criminal networks.

 1. 1. ’’Det är en jäkla balansgång’’ : En intervjustudie med skolkuratorer om deras uppfattningar kring arbetet med ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sofia Enlund; Nani Mait; [2020]
  Nyckelord :Excluded areas; Juvenile delinquency; School; School counselors; Social work; Skola; Skolkuratorer; Socialt arbete; Ungdomskriminalitet; Utsatta områden;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur skolkuratorer uppfattar sitt och sina skolors arbete med ungdomskriminalitet i särskilt utsatta områden. För att besvara frågeställningarna så genomfördes tre semistrukturerade intervjuer med fyra kuratorer från tre skolor. LÄS MER

 2. 2. Triaden som bevis för skakvåld - En undersökning av domstolarnas bevisvärdering efter NJA 2014 s. 699

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fagerberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; fri bevisvärdering; bevisvärdering; beviskraft; bayesiansk bevisvärderingsmetod; skakvåld; triaden; shaken baby syndrome; abusive head trauma; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Länge ansågs en triad av symtom, bestående av blödning under den hårda hjärnhinnan, ögonbottenblödning och hjärnpåverkan, innebära att ett barn hade blivit skakat. Triaden uppfattades även av svenska domstolar som stark bevisning för att ett barn blivit skakat och det finns flera fall där den tilltalade dömts med enbart triaden som bevisning. LÄS MER

 3. 3. Actants and Networks in 'Skagboys' – Thatcher, Crime and Mundane Artifacts as Mediators

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Thomas Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Skagboys; ANT; Actor-Network Theory; Thatcher; Crime; Heroin; Irvine Welsh; Bruno Latour; Mediator; Trainspotting; Literature; Scotland; Edinburgh; Agency; Detection; Objects in literature;

  Sammanfattning : While Skagboys portrays the descent into heroin addiction of young, working class Scots during the Thatcher era, shifting the analysis from a strictly human perspective to one focusing on the agency of objects opens up the novel to new readings wherein morality emerges through nonhuman actors. Welsh’s work has traditionally been hailed as Scottish working-class realism that portrays its characters unideologically, to the point that the novels, through the characters, appear without morality. LÄS MER

 4. 4. Social nätverksanalys och ungdomsrån. En kvalitativ studie kring ungdomar som begår personrån.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Jysky; Cristiana Bochis; Stephanie Beckvid; [2020]
  Nyckelord :Kriminella karriärer; Personrån; Strategiska brott; Ungdomsbrott; Social nätverksanalys;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett ständigt aktuellt ämne, det då en stor del av den totala brottsligheten begås av just ungdomar. Vissa typer av de brott som begås av unga kan fungera som en indikator på att gärningspersonen löper en ökad risk för att fortsätta på en kriminell bana genom livet. Ett sådant brott är rån. LÄS MER

 5. 5. Are the Swedish police racially biased? A study about potential racial profiling by Swedish Police Authority

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Behnam Nofar; [2019]
  Nyckelord :Racial profiling; Sweden; US; Swedish Police Authority; Roma register; Kalla Fakta; internal immigration control; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Racial profiling is something that has been occurring in different contexts and countries for decades. When discussing the topic, it usually refers to the police authority conducting direct or indirect racial profiling of individuals who seem suspicious or that have foreign appearance compared to the native population. LÄS MER