Sökning: "brandscenarier"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet brandscenarier.

 1. 1. Brandteknisk riskvärdering av Galleria Gränden

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Daniel Carlström; Lorentz Brännström; Fredrik Andersson; Victor Engvall; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; BTR; Grovriskanalys; Galleria; Fire Dynamics Simulator; FDS; PyroSim; CFD; Pathfinder; DETACT-T2; Känslighetsanalys; GGG; Utrymningssimulering; Kritiska förhållanden; Utrymning; Brandscenario; Brandsimulering; Personsäkerhet; Fire safety evaluation; Fire risk assessment; Shopping mall; Sensitivity Analysis; Evacuation simulation; Critical conditions; Untenable conditions; Evacuation; Fire scenario; Fire Simulation; Human safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande rapport har gjorts i utbildningssyfte i kursen Brandteknisk Riskvärdering på brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska högskola. Rapporten är en brandteknisk riskvärdering med personsäkerhet i fokus över objektet Galleria Gränden i Linköping som är en välbesökt galleria i centrala Linköping med upp till tusentals besökare varje dag. LÄS MER

 2. 2. Ljungsätra äldreboende - En brandteknisk riskvärdering

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erik Andersson; Lina Gabrielson; Jacob Hasselbalch; Robert Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Äldreboende; Ljungsätra; Brandteknisk riskvärdering; Brandsimulering; FDS; Utrymningssimulering; Assisterad utrymning; Pathfinder; Utrymning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är en brandteknisk riskvärdering av Ljungsätra äldreboende, beläget i Ljungby. Byggnaden uppfördes 1973, och består av 3 lägenhetshus med vardera 3 våningar sammanbyggda med en enplans-byggnad där stödjande verksamhet finns. Lägenhetshusen byggdes ut med en fjärde våning 2002. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :August Sandgren; Stina Dufva; Johanna Fransson; Andreas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Ishockeyrink; Ishall; Brandteknisk riskvärdering; Personsäkerhet; Riskanalys; Utrymningstid; Tillgänglig tid; Brandscenario; Pathfinder; Argos; Fire Dynamics Simulator; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att göra en brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall och utvärdera det befintliga brandskyddet med avseende på personsäkerhet. Arbetet ingår i kursen Brandteknisk riskvärdering (VBR054) som ges av Avdelningen för Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 4. 4. BRANDTEKNISK RISKVÄRDERING AV GALLERIA BOULEVARD I KRISTIANSTAD

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Chatarina Alniemi; Lamija Catovic; Elias Karlsson; Fredrik Wennberg; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport har brandsäkerheten på Galleria Boulevard utvärderats. Skyddsmålet i rapporten är att ingen av besökarna i köpcentret ska komma till skada i händelse av brand och fokus har därför legat på personsäkerheten. Vid behov har förslag på åtgärder presenterats. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Sundbyholmstravet i Eskilstuna

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Patrik Gustafsson; Joel Hellbe; Eric Johansson; Anders Olsson; [2016]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; travbana; utrymning; Sundbyholm; kritiska förhållanden; FDS; Pathfinder; känslighetsanalys.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examinerande moment i kursen Brandteknisk Riskvärdering (VBR054), med syfte att granska och utvärdera ett objekts personsäkerhet i händelse av brand. Målet är att studenterna ska öka sin förståelse för utrymningssäkerhet och kunna applicera tidigare kunskaper och färdigheter för att genomföra en ingenjörsmässig riskanalys. LÄS MER