Sökning: "ces edupack"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden ces edupack.

 1. 1. Sustainable Development of Neurofeedback Device

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel De Geer; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Life Cycle Assessment; Design for Disassembly; Eco Design; Life Cycle Scenarios; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Design för demontering; Eco Design; Scenarion för livscykel;

  Sammanfattning : Mendi (Mendi, 2020) is a company founded to provide accessibility of brain enhancement training to the ordinary citizen, they reside in Stockholm, Sweden. The Mendi brain training headset has been developed to aid users using neurofeedback. LÄS MER

 2. 2. Environmental sustainability by design : A case study with Morakniv

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :Arvid Hällje; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arvid Hällje, student at MSc Integrated Product Design, KTH in collaboration with Alexander Mucchiano Ahlström, Industrial Design student at Konstfack and Morakniv AB has investigated how design can be used in favor of environmental sustainability. Different concepts were developed using Morakniv’s best-selling knife as a starting point, with the aim of getting a better understanding of the effect of different design strategies towards sustainability. LÄS MER

 3. 3. Corrosion in Pulp Mills : Material Selection for an Evaporation Plant

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Julia Linnea Hildur Almebäck; Amanda Edberg; Rafa Shah; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corrosion is a global problem which leads to both economicalct on the environment as well as other negative social and ethical aspects. Sodra Cell Monsteras, one of the largest producer of pulp in the world, suffers from corrosion problems in their evaporation plant. LÄS MER

 4. 4. Livscykelanalys av påläggssvetsning på räls

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Eric Eldensjö; Karl Westling; Otto Egeman; [2020]
  Nyckelord :Laser cladding; life cycle analysis; rail; subway; Laserpåsvetsning; livscykelanalys; räls; tunnelbana;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker huruvida reparation genom påläggsvetsning kan användas på tågrälsar i Stockholms tunnelbana istället för tillverkning av nya. Olika metallpulver och slitageprofiler analyseras genom en livscykelanalys ur vilken energiförbrukning och CO2-utsläpp jämförs med konventionell tillverkning av tågrälsar. LÄS MER

 5. 5. Analys av länkarm till transportcykel

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ehab Abdelmajid; Mohammad Abouelkhair; [2020]
  Nyckelord :Maskinteknik; ANALYS AV EN LÄNKARM;

  Sammanfattning : Det här arbetet har utförts på Starke Cycles och dess syfte är att analysera länkarmen till MacPhersons hjulupphängningssystem för deras nya prototyp av transportcykel. För att analysera länkarmen delas arbetet in i olika delmoment. LÄS MER