Sökning: "colour harmony"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden colour harmony.

 1. 1. Perenna växters färger. En studie om färgupplevelse baserad på litteratur och fotografisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kristina Öman; [2019-04-29]
  Nyckelord :plant colour; ; garden design; photography; colour harmony; public parks and gardens;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Dependency of high-order harmonics to polarisation properties of many-cycle driving fields

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Timothé Ramboazanaka; [2018]
  Nyckelord :Atomic physics; attosecond pulses; high-order harmonic generation; polarisation; polarisation state; electron wave packet trajectory; three-step model; time-dependent schrödinger equation; TDSE; two-colour; selection rules; symmetry; conservation laws; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Light-matter interactions can be used to probe both light and matter as they yield information on a system's state. On the ultrafast timescale, it is possible to employ these interactions to probe fast-occurring phenomena. LÄS MER

 3. 3. The effect of colour use on the quality of websites

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Dorieke Grijseels; [2016]
  Nyckelord :colour; websites; colour harmony; saliency; machine learning; feature selection;

  Sammanfattning : The design of a website is important for the success of a company. Colours play an important part in websites. The goal of this thesis is to find out how the use of colour in websites relates to the quality of websites. Different aspects are studied. LÄS MER

 4. 4. Konsten att komponera en rabatt

  Magister-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Andersson; [2015]
  Nyckelord :växtkomposition; perenn; rabatt; mixed border; blandrabatt; komponera; Slottsträdgården; William Robinson; Gertrude Jekyll; Christopher Lloyd; Piet Oudolf;

  Sammanfattning : Målet med denna studie har varit att ta reda på vilka komponenter som bygger en rabattkomposition och vad som gör att den kan kännas intressant och vacker året om. Förhoppningsvis kan studien användas som en vägledning vid växtkomposition. LÄS MER

 5. 5. Nattlandskap : en studie av belysningens rumsskapande egenskaper tillämpat i ett gestaltningsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Kesselman; [2014]
  Nyckelord :Ljussättning; belysning; ljus; rumslighet; landskap; nattlandskap; perception; Vimmerby; seniorboende;

  Sammanfattning : En god ljussättning med utgångspunkt i rumslig gestaltning kan medföra många positiva synergieffekter som, till exempel, vistelsemiljöer i nattlandskapet där människor kan känna sig trygga att röra sig tack vare den goda uppsikten över omgivningarna och därmed möjligheten till orientering. I detta arbete presenteras slutsatsen att landskapsarkitekter kan bidra med mycket i detta sammanhang genom ett rumsligt tänkande i den lilla så väl som den stora skalan där människan är i fokus samt inte minst genom kunskaper om utemiljöns material och dess föränderlighet. LÄS MER