Sökning: "computers in education"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden computers in education.

 1. 1. Tankar kring gynnande lärmiljö i matematiken : en kvalitativ studie med elever i matematiksvårigheter, matematiklärare och speciallärare i matematik

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eva Hellmuth; Linda Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Concrete materials; interaction; learning environment; mathematics teacher; mediating tools; special education teachers in mathematics; students in mathematical difficulties; working methods; Arbetssätt; elever i matematiksvårigheter; interaktion; konkret material; lärmiljö; matematiklärare; medierande verktyg; speciallärare i matematik;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att forskning om vad elever i matematiksvårigheter upplever vara framgångsfaktorer kring sitt lärande i matematik saknas. Genom att undersöka hur elever i matematiksvårigheter upplever att de lär sig bäst kan speciallärare i matematik lättare anpassa lärmiljön efter elevernas behov. LÄS MER

 2. 2. Evaluating how intensive Information and Communication Technology courses can help bridge the Gender Digital Divide

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Zoë Wyon; Sofia Sundbom; [2019]
  Nyckelord :Gender Digital Divide; Information and Communication Technology; Evaluation; Evaluation Framework; Tanzania; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inclusion in the digital society can lead to improved communication and access to information which increases informed decision making and productivity for individuals and businesses. In turn, this has a positive effect on the socio-economic development of a country. LÄS MER

 3. 3. Utbildning för slutanvändare : En fallstudie om utbildningen som gavs till anställda på Akademiska sjukhuset inför införandet av Cosmic R8.1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Cecilia Lundström; [2019]
  Nyckelord :User training; training methods; educator perspective; e-learning; computer mediated learning; Användarutbildning; inlärningsmetoder; utbildarperspektiv; e-learning; datorförmedlad inlärning;

  Sammanfattning : I samband med att Akademiska sjukhuset bytte ut sitt journalsystem till Cosmic R8.1 gavs utbildningar i det nya systemet till de anställda. LÄS MER

 4. 4. Ledsagande av seniorer i samband med webben : Identifiering av tillvägagångssätt att bistå seniorer i utförandet av uppgifter på webben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Daniel Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Seniors; Usability; Digital interaction; Browser extensions; Seniorer; Användbarhet; Digital interaktion; Webbläsartillägg;

  Sammanfattning : Webben kan användas i många syften och kan skapa ett mervärde både i arbetslivet och det privata livet för människor. Idag förekommer användande av datorer, webben och IT generellt i ett flertal branscher. LÄS MER

 5. 5. Fritidsläsning hos ungdomar : En kvalitativ studie om man med hjälp av e-medier kan öka fritidsläsningen hos målgruppen 13–16 år

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Sten; [2019]
  Nyckelord :Ungas läsvanor; läsförståelse; biblioteksanvändning; e-medier; fritidsläsning;

  Sammanfattning : The use of smartphones, computers and tablets among teenagers in the ages of 13-16 are increasing and their time to read in their leisure time are decreasing. The aim of this study is to examine if the public libraries can increase this target group´s leisure reading with electronic media. LÄS MER