Sökning: "consumer behavior perception"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden consumer behavior perception.

 1. 1. Return for Free or Charge a Fee? - An experimental study of how a free return policy influences Swedish consumers' product quality perception and return intention in e-commerce

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Bianca Johansson; Helena Zhang; [2022]
  Nyckelord :Customer returns; Product returns; Return policy leniency; Free return policy; Return intentions;

  Sammanfattning : As the e-commerce market is rapidly growing and the number of retailers offering a free return policy is on the rise, the issue of increased customer returns and their effects on consumer cognition and behavior needs to be addressed. Therefore, the purpose of this study is to gain insights on how a free return policy affects the product quality perception of Swedish consumers in an e-commerce setting, both in the pre-purchase and the post-purchase stage. LÄS MER

 2. 2. CLEO

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Nina Cherrug; [2022]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For every cosmetic product a consumer buys, a new packaging (often plastic) is purchased together with it. Every year, this single-use behavior stands for 120 billion units of cosmetic packaging. For Europe alone, this is the equivalent of 5 packed Avicii Arenas. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av utilitariska och hedoniska köpbeteenden : En enkätstudie om köpbeteendets påverkan på konsumentens attityder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Tilda Bondesson; Karolina Haraldsson; [2022]
  Nyckelord :Omnichannel; congruence; incongruence; utilitarian; hedonic; consumer behavior; Omnichannel; kongruens; inkongruens; utilitarisk; hedonisk; köpprocess;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har gjort det möjligt för en integrerad multikanalslösning där fenomenet Omnichannel har fått stort genomslag. Omnichannel tillåter konsumenten att distribuera mellan olika kanaler under en och samma köpupplevelse och den sömlösa shoppingupplevelsen öppnar upp för ett inkongruent köpbeteende. LÄS MER

 4. 4. Att kommunicera funktion med design : En studie om Grön marknadsföring, utifrån ett Design- och Konsumentperspektiv inom dryckesbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Dilan Lotfi; Charlotta Stamblock; [2022]
  Nyckelord :Green marketing; Corporate image; Consumer behavior; Packaging design and Sustainability; Grön marknadsföring; Företagsimage; Konsumentbeteende; Förpackningsdesign och Hållbarhet;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har intresset för hållbarhet ökat avsevärt, där miljömedvetna produkter efterfrågas allt mer i samhället. Då ett socialt ansvar har vuxit fram hos konsumenterna behöver även marknaden anpassa sig till denna efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Men & Cosmetics: A Problem of Consumer Understanding? : Perception of French Consumers about male cosmetics

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Aline Smeeckaert; Baptiste Martin; [2022]
  Nyckelord :Gender; Cosmetics; Men’s Grooming; Male Cosmetics; Men Consumer Behavior; Self-concept; Body Image; Brand Personality; Masculinity;

  Sammanfattning : Background: The cosmetics industry has historically been associated with women, and much research has focused on them. However, the male cosmetics market has been growing rapidly for several years around the world. Nevertheless, little attention has been paid to men and their new way of life and consumption. LÄS MER