Sökning: "crip"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet crip.

 1. 1. “Jag är mycket mer än en diagnos” En kvalitativ intervjustudie om elevers tankar om att gå i en särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Karlsson; [2019-01-23]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskursanalys; diskurspsykologi; särskild undervisningsgrupp; identitet; crip;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att beforska hur en placering i en särskild undervisningsgrupp (SUG) påverkar en individ, utifrån ett antal perspektiv. Antalet SUG i Sverige ökar samtidigt som den pågår en debatt om alla elevers lika rätt till en likvärdig undervisning. LÄS MER

 2. 2. "Den sexualiteten som inte syns, den gör vi inte så mycket med" : - En undersökning av sexualitetens utrymme i myndighetsutövningen kring LSS och personlig assistans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Clara Bergström; [2019]
  Nyckelord :Sexualitet; LSS; handläggare; personlig assistans; queer; crip;

  Sammanfattning : Följande uppsats baseras på kvalitativa intervjuer med sex LSS-handläggare inom Försäkringskassan och på kommunal nivå med syfte att undersöka sexualitetens utrymme och uttryck inom myndighetsutövningen kring LSS och personlig assistans. Genom ett crip- och queerteoretiskt ramverk undersöker jag på vilka premisser assistansanvändares sexuella liv och subjektsskapande tas i beaktning och kan främjas inom LSS- utredningarna. LÄS MER

 3. 3. Rätten att vara en sexuell varelse - men hur? : Föreställningar i särskolan om sexualitet och samlevnad gällande elever med intellektuell funktionsnedsättning

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Ogestad; [2018]
  Nyckelord :Ability; approach; cohabitation; crip theory; disabilities; educators; empowerment; identity; intellectual; norm critical perspective; normality; perceptions; right; sex; sex and cohabitation education; sexuality; special needs upper secondary school; Cripteori; empowerment; funktionsnedsättning; föreställningar; förmåga; granskning; gymnasiesärskola; identitet; intellektuell; normalitet; normkritiskt perspektiv; pedagoger; rättighet; samlevnad; sex; sex- och samlevnadsundervisning; sexualitet; särskola; undervisning;

  Sammanfattning : Arbetet i särskolan ska förbereda för vuxenlivet, och sex- och samlevnadsundervisningen ska bedrivas utifrån ett främjande perspektiv med fokus på sexualitet, identitet, normer och jämställdhet. I Skolinspektionens aktuella granskning av sex- och samlevnadsundervisningen framkommer betydande brister. LÄS MER

 4. 4. Röster från marginalen : Perspektiv på bibliotekets tillgänglighet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Andi Reimann; [2018]
  Nyckelord :library; accessibility; disability; disability studies; normativity; criptheory; bibliotek; tillgänglighet; funktionsnedsättning; normbrytande funktionsvariation; normkritik; cripteori;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the definition of ”accessibility” in regulatory documents for libraries and to study the actual accessibility at Malmö main public library through surveys and a group interview. The study is based on theoretical perspectives like postmodernism, disability studies, queer- and crip theory. LÄS MER

 5. 5. NEOLIBERAL CAPITALISM AND DEBILITATION: A case study of disability, political economy & environment in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Jamie Woodworth; [2017]
  Nyckelord :Prognosis; Risk; Labor; Marxism; Crip Theory; Gender Studies; Environment; Disability; Human Ecology; Body Politics; Neoliberalism; Capitalism; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how disability can be mobilised as an analytical category in a critique of neoliberal capitalism as it affects laborers, their bodies, and their socio-economic as well as ecological environment. In particular, I unpack how and why the body is rendered able and unable by political economy, and how the labor market instantiates hegemonic norms of ability. LÄS MER