Sökning: "crip"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet crip.

 1. 1. “Jag är mycket mer än en diagnos” En kvalitativ intervjustudie om elevers tankar om att gå i en särskild undervisningsgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fredrik Karlsson; [2019-01-23]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskursanalys; diskurspsykologi; särskild undervisningsgrupp; identitet; crip;

  Sammanfattning : I denna magisteruppsats har jag valt att beforska hur en placering i en särskild undervisningsgrupp (SUG) påverkar en individ, utifrån ett antal perspektiv. Antalet SUG i Sverige ökar samtidigt som den pågår en debatt om alla elevers lika rätt till en likvärdig undervisning. LÄS MER

 2. 2. Rätten att vara en sexuell varelse - men hur? : Föreställningar i särskolan om sexualitet och samlevnad gällande elever med intellektuell funktionsnedsättning

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Ogestad; [2018]
  Nyckelord :Ability; approach; cohabitation; crip theory; disabilities; educators; empowerment; identity; intellectual; norm critical perspective; normality; perceptions; right; sex; sex and cohabitation education; sexuality; special needs upper secondary school; Cripteori; empowerment; funktionsnedsättning; föreställningar; förmåga; granskning; gymnasiesärskola; identitet; intellektuell; normalitet; normkritiskt perspektiv; pedagoger; rättighet; samlevnad; sex; sex- och samlevnadsundervisning; sexualitet; särskola; undervisning;

  Sammanfattning : Arbetet i särskolan ska förbereda för vuxenlivet, och sex- och samlevnadsundervisningen ska bedrivas utifrån ett främjande perspektiv med fokus på sexualitet, identitet, normer och jämställdhet. I Skolinspektionens aktuella granskning av sex- och samlevnadsundervisningen framkommer betydande brister. LÄS MER

 3. 3. Röster från marginalen : Perspektiv på bibliotekets tillgänglighet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Andi Reimann; [2018]
  Nyckelord :library; accessibility; disability; disability studies; normativity; criptheory; bibliotek; tillgänglighet; funktionsnedsättning; normbrytande funktionsvariation; normkritik; cripteori;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the definition of ”accessibility” in regulatory documents for libraries and to study the actual accessibility at Malmö main public library through surveys and a group interview. The study is based on theoretical perspectives like postmodernism, disability studies, queer- and crip theory. LÄS MER

 4. 4. NEOLIBERAL CAPITALISM AND DEBILITATION: A case study of disability, political economy & environment in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Jamie Woodworth; [2017]
  Nyckelord :Prognosis; Risk; Labor; Marxism; Crip Theory; Gender Studies; Environment; Disability; Human Ecology; Body Politics; Neoliberalism; Capitalism; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how disability can be mobilised as an analytical category in a critique of neoliberal capitalism as it affects laborers, their bodies, and their socio-economic as well as ecological environment. In particular, I unpack how and why the body is rendered able and unable by political economy, and how the labor market instantiates hegemonic norms of ability. LÄS MER

 5. 5. Frisk i en sjuk värld? Förståelse av psykisk ohälsa inom organisationer för personer med psykisk ohälsa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Peterson von Ekensteen; [2017]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Organisationer; Funktionsvariationer; Mad; Crip; Mental health; Organizations; Disability; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how organizations working for people with mental illness regards mental illness and the situation for people with mental illness in relation to society. Using the method of idea- and ideology analysis I examine websites and documents produced by the organizations. LÄS MER