Sökning: "döva och gravt hörselskadade"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden döva och gravt hörselskadade.

 1. 1. Döva i arbetslivet : En studie om upplevelser av utanförskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ulrika Jansson; [2020]
  Nyckelord :Döva; döva och gravt hörselskadade; svenskt teckenspråk; arbetsliv och utanförskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om döva i arbetslivet. Meningen med uppsatsen är att undersöka om döva upplever sig utanför på sina arbetsplatser och i vilka situationer det uppstår. En av frågeställningarna är hur döva beskriver den språkliga interaktionen. Tidigare forskning visar att döva hamnar utanför på grund av de språkliga barriärerna. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla ett ordförråd : En systematisk litteraturstudie om metoder för att utveckla ordförråd hos barn och elever med dövhet och hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Joakim Holmgren; Annie Goebel; [2019]
  Nyckelord :Dövhet och hörselnedsättning; utveckling av ord och begrepp; metod; tvåspråkighet; talspråkighet.;

  Sammanfattning : Barn med dövhet och hörselnedsättning får inte som normalhörande barn tillgång det talade språket automatiskt via hörseln. Ord och begrepp måste läras in på ett medvetet och systematiskt sätt för att denna elevgrupp inte ska komma efter i språkutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Social och kommunikativ delaktighet. : En studie om barn med cochleaimplantat i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Elisabeth Lindow; Camilla Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; delaktighet; förskola; kommunikativt; socialt;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att vi vill bidra till fördjupade kunskaper kring pedagogers arbete i förskoleverksamheten. För att barn med cochleaimplantat ska känna delaktighet samt utvecklas utifrån sina förutsättningar med tanke på den sociala och kommunikativa utvecklingen i lärandet. LÄS MER

 4. 4. Läsförmåga och arbetsminne hos barn med hörapparat eller cochleaimplantat

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Karin Pfändtner; Sonia Wallfelt; [2014]
  Nyckelord :Cochleaimplantat; hörapparat; barn med hörselnedsättning; arbetsminne; läsförmåga;

  Sammanfattning : I Sverige erbjuds barn med hörselnedsättning cochleaimplantat (CI) eller hörapparat (HA) beroende på typ och grad av hörselskada. Med CI möjliggörs utveckling av talat språk för barn som fötts döva eller gravt hörselskadade. LÄS MER

 5. 5. Döva/gravt hörselskadade ungdomars inställning till Cochleaimplantat (CI)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna Solem; [2009]
  Nyckelord :Nyckelord: ungdom; CI; Cochleaimplantat; döv; gravt hörselskadad; attityd;

  Sammanfattning : De dövas kamp för en egen kultur har formats till att de har teckenspråket som sitt första språk och svenska skriftspråket som sitt andra språk. Idag har många döva och hörselskadade Cochleaimplantat (CI) i tidig ålder. Det har varit hårt debatterat under en period. LÄS MER