Sökning: "arbetsliv och utanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden arbetsliv och utanförskap.

 1. 1. Döva i arbetslivet : En studie om upplevelser av utanförskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ulrika Jansson; [2020]
  Nyckelord :Döva; döva och gravt hörselskadade; svenskt teckenspråk; arbetsliv och utanförskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om döva i arbetslivet. Meningen med uppsatsen är att undersöka om döva upplever sig utanför på sina arbetsplatser och i vilka situationer det uppstår. En av frågeställningarna är hur döva beskriver den språkliga interaktionen. Tidigare forskning visar att döva hamnar utanför på grund av de språkliga barriärerna. LÄS MER

 2. 2. Barns behov av information när en förälder med allvarlig fysisk sjukdom blir patient

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie-Louise Krantz; Nathalie Wennerholm; [2020]
  Nyckelord :barn; anhörig; information; bemötande; fysisk sjukdom; familj; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Inom sjukvården idag finns det många barn som är anhöriga till föräldrar med en allvarlig fysisk sjukdom. På grund utav en tidspressad sjukvård glöms ofta barnen bort. Att ge barnen det bemötande och den information som de behöver prioriteras inte av sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Kan trygghetslarmet ha betydelse för ofrivillig ensamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nina Kauppi; Henrik Mainio; [2020]
  Nyckelord :äldre; välfärdsteknik; trygghetslarm; förebygga ensamhet; trygghet; delaktighet; självbestämmande;

  Sammanfattning : En upplevd ensamhet hos äldre personer i vårt samhälle kan bidra till ohälsa eller en känsla av utanförskap. Brister på sociala kontakter eller ofrivillig isolering kan vara faktorer som bidrar till att äldre personer, upplever en känsla av ensamhet. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars upplevelser av att leva med Diabetes Mellitus typ 1 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Allison; Marjut Arola; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 1; ungdomar; upplevelser; känslor; erfarenheter; utanförskap; hälsa;

  Sammanfattning : Diabetes Mellitus typ 1 är den vanligaste livshotande sjukdomen bland ungdomar idag och antalet ungdomar som insjuknar ökar. Det är den totala bristen på hormonet insulin som ligger till grund för sjukdomen. Diabetes Mellitus typ 1 är en allvarlig kronisk sjukdom som inte går att förebygga och inte heller att förutse. LÄS MER

 5. 5. Känslor av otillräcklighet : Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stressfaktorer i arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mikaela Hellqvist; Angelica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :new graduate nurses; new nurses; stress; stressors; stress factors; experience; transition chock; nyutexaminerade sjuksköterskor; stressfaktorer; stress; arbetsrelaterad stress; upplevelse; övergångschock;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor väljer att lämna yrket på grund av rådande arbetsvillkor. I den kliniska verkligheten är det högt arbetstempo samtidigt som krav och ansvar över patienten måste uppfyllas. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever en hög stressbelastning vilket ger konsekvenser på hälsan och ökar benägenhet att vilja lämna professionen. LÄS MER