Sökning: "isoleringsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet isoleringsvård.

 1. 1. Isoleringsvård under covid-19 pandemin : En litteraturstudie med fokus på patientens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nawras Ibrahim; Maria Persson; [2022]
  Nyckelord :isoleringsvård; lidande; välbefinnande; ensamhet; utanförskap; sjuksköterska; lindra lidande;

  Sammanfattning : Det pandemiska utbrottet av Covid-19 har lett till snabb smittspridning i samhället. En liten del av de som insjuknar i Covid-19 utvecklar svårare sjukdom och behöver därför sjukhusvård. Detta innebär att vårdas på slutenvårdsavdelning där smittade patienter isoleras. LÄS MER

 2. 2. En krympt värld : Patienters upplevelser av isoleringsvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Felicia Andersson; Emma Fridlund; [2022]
  Nyckelord :Experience; Inpatient; Isolation care; Patient; Isoleringsvård; patienter; somatisk slutenvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Isolering är en vanligt förekommande vårdform inom den somatiska slutenvården som tillämpas för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar. Patienter som isoleras vårdas på enkelsal och får inte vistas på gemensamma ytor. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av isolering på vårdavdelning vid smittsam sjukdom : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenna Korhonen; Josefine Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Isolering; Omvårdnad; Patient; Smittsam sjukdom; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Isoleringsvård förekommer på vårdavdelningar runt om i världen i syfte att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Isolering innebär att patienten begränsas såväl fysisk tsom psykiskt från interaktion med andra människor. LÄS MER

 4. 4. Utmattad av rädslan för Covid-19 : En litteraturöversikt av kvalitativ design om sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med Covid-19 inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Karlsson; Josefine Larsson; Linn Schön; [2021]
  Nyckelord :Erfarenheter; personcentrerad vård; Sars-Cov-2; sjuksköterskor; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 pandemin har orsakat ett stort antal dödsfall globalt och bidragittill ökade sjukhusinläggningar. Pandemin har ökat belastningen på sjukvården vilket har resulterat i att sjuksköterskor har fått arbeta under andra förhållanden och villkor. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av isoleringsvård och infektionskänsligheten under det första året efter en allogen stamcellstransplantation.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Britta Hallström; Rebecca Alexandersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter att en patient har genomgått en allogen stamcellstransplantation är infektionskänsligheten hög, vilket kan pågå under det första året, och därmed väntar en tid av isolering. Det är en process som är omvälvande för patienten och risken för komplikationer är stor samt att infektionskänsligheten och isoleringen skulle kunna leda till en social distansering. LÄS MER