Sökning: "Per Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Per Bengtsson.

 1. 1. The broiler production systems of Sweden and the United States : a comparison of the processing systems andhealth and welfare programs

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :DenaMarie Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :animal welfare; antibiotics; automation in poultry production; breeders; broilers; conventional broilers; feed; hatcheries; organic broilers; poultry production; poultry slaughter; poultry vaccines;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to research broiler production in Sweden and the United States and to evaluate their processing systems as well as their health and welfare regulations. Sweden produces 110 million broilers a year and the United States produces 9 billion broilers a year. LÄS MER

 2. 2. Tecken på resultatmanipulering med hjälp av immateriella tillgångar : Tenderar svenska börsnoterade bolag att använda subjektiviteten kring avskrivningar av immateriella tillgångar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Bengtsson; Marcus Fahlgren; [2021]
  Nyckelord :Avskrivningar; earnings management; immateriella tillgångar; loss avoidance; resultatmanipulering; stigande resultattrend;

  Sammanfattning : På Stockholmsbörsen under 2019 skedde i genomsnitt 355 612 handelsavslut per dag och under Corona-året 2020 slogs flera rekord i antalet avslut, bland annat den 12 mars då över 1 400 000 stycken gjordes på den svenska Stockholmsbörsen (Avanza, 2020). Något som påverkar investerare till att göra avslut på börsprodukter är naturligtvis nyheter kring bolagen, framför allt nyheter kring årsredovisningen. LÄS MER

 3. 3. Investigating the biogas potential from organic waste flows in Santiago de Chile – A study of the Metropolitan Region.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Filippa Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Chile; “Metropolitan Region”; Santiago; “El Monte”; Providencia; waste; organic; biodegradable “waste management”; “industrial waste”; municipal*; tax*; law*; energy; electricity; “renewable energy”; biogas; “anaerobic digestion”; fuel; power; environment*; recycl*; rurality; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the Metropolitan Region in Chile the population is growing as the inhabitants are relocating towards the capital of Santiago de Chile. The capital, located in a valley, is now home to over 40% of the population, and faces challenges with sufficient air-quality and waste disposal. LÄS MER

 4. 4. Analys av nyttig last vid dimensionering av kontorshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Evelina Bengtsson; Erica Sandberg; [2020]
  Nyckelord :lastundersökning; laststudie; nyttig last; ihållande last; periodisk last; dimensioneringsnorm; lastmodell; Eurokod; EKS 11; kontorslast; load survey; load study; imposed load; live load; sustained load; intermittent load; design standard; load model; Eurocode; office load; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Imposed load is a load used in the design of buildings, and includes the weight of people, vehicles and interior. The imposed load is usually divided into sustained load and intermittent load. The sustained load is the load a building is exposed to during normal circumstances. LÄS MER

 5. 5. Food waste reduction in Swedish food retail : Understanding barriers and incentives

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ellen Ejnarsson; Sofia Bengtsson Ekström; [2020]
  Nyckelord :Food retail; Food waste; Reduction; Prevention; Financial incentives; Public intervention; Livsmedelsbutik; Matavfall; Matsvinn; Reduktion; Förebyggande; Finansiella incitament; Styrmedel;

  Sammanfattning : In Sweden, the retail sector is responsible for 8% of the total supply chain waste. Although the number is relatively small, the retail sector is of key importance for food waste minimization since retail stores collect large amounts of food and connect with consumers and producers in a limited, clearly defined number of places. LÄS MER