Sökning: "data association"

Visar resultat 1 - 5 av 1238 uppsatser innehållade orden data association.

 1. 1. KÄNSLOR SOM ENGAGERAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Axelsson; [2023-02-10]
  Nyckelord :Affektiv polarisering; positiv partiidentifikation; valdeltagande; Europaparlamentsval Affective polarization; positive partisanship; turnout; European Parliament elections;

  Sammanfattning : Turnout in European Parliament elections are generally lower than in national elections, which is a democratic challenge. While previous research has established an association between affective polarization and turnout levels in national elections in several European multiparty systems, the question remains as to whether affective polarization might also increase turnout in European Parliament elections. LÄS MER

 2. 2. Mapping of prevalence, diagnostics and treatments of orthopedic injuries in Swedish trotting horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ulrika Holmquist; [2023]
  Nyckelord :harness racing; standardbred; joint injections; diagnostic analgesia; joint inflammation;

  Sammanfattning : Equine sport is the third largest sport in Sweden with an estimated number of 350,000 horses in the country. Trotting racing is the biggest branch in the Swedish equine industry, around 80,000 out of the horse population are trotting horses. Sweden is ranked to be among the top three leading countries in the world holding trotting races. LÄS MER

 3. 3. Att drömma sig bort : En korrelationsstudie om dagdrömmande, emotionsreglering och ålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Rebecca Larsson; Cecilia Stålhandske; [2023]
  Nyckelord :Daydreaming; emotion regulation; correlation study; survey; regression analysis; Dagdrömmande; emotionsreglering; korrelationsstudie; enkätundersökning; regressionsanalys;

  Sammanfattning : Olika forskare är eniga om att det är ett vanligt fenomen att vandra i väg i tankarna, vilket påverkar hur vi fungerar i vår vardag, men det finns olika teorier kring varför vi gör det. Studiens syfte var att undersöka om det fanns samband mellan förekomst av mind wandering och emotionsregleringsstrategierna kognitiv omvärdering (reappraisal) och expressiv förträngning (suppression). LÄS MER

 4. 4. Skillnader mellan granindivider gällande initieringsfrekvens för somatisk embryogenes

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Josefine Björs; Jonathan Sjögren; [2023]
  Nyckelord :skogsträdsförädling; Picea abies; fröklonförökning;

  Sammanfattning : Gran (Picea abies) har länge varit ett viktigt trädslag för den svenska skogsnäringen. Skogsbruket står inför en oviss framtid och med ett alltmer ostadigt klimat behövs ett genetiskt material som kan klara dessa nya prövningar. LÄS MER

 5. 5. Implementing Total Electron Content in the Grand Unifed Incoherent Scattering Design and Analysis Program for Investigation of Causes to Scintillations

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Samuel Sonesson; [2023]
  Nyckelord :Total Electron Content; Scintillation; Incoherent Scattering; Ionosphere;

  Sammanfattning : Functionality for calculating and plotting diferent Total Electron Content (TEC) measurements such as Slant Total Electron Content (sTEC), error in sTEC, and VerticalTotal Electron Content (vTEC) was implemented into the data analysis program fromEuropean Incoherent Scattering Scientifc Association (EISCAT), the Grand Unifed Incoherent Scattering Design and Analysis Program (GUISDAP). This utilises a thin-singlelayer model of the ionosphere to convert sTEC into the more analytically useful vTEC. LÄS MER