Sökning: "datorkommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet datorkommunikation.

 1. 1. Multicast Communication for Increased Data Exchange in Data- Intensive Distributed Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felicia Schnell; [2018]
  Nyckelord :Distributed systems; Message handling; Multicast; Publish Subscribe; Electronic Warfare; Distribuerade system; Meddelandehantering; Multicast; Publish Subscribe; Telekrigföring;

  Sammanfattning : Modern applications are required to handle and communicate an increasing amount of data. Meanwhile, distributed systems containing multiple computationally weak components becomes more common, resulting in a problematic situation. LÄS MER

 2. 2. Uppmuntran på distans : Observationer av distansmötesledare och deras interpersonella beteende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Stefan Johansson; [2017]
  Nyckelord :distansmöte; interpersonell kommunikation; virtuella möten; resfria möten; videotelekonferens; VTC; mediering; möteseffektivitet; multimodal plattform; onlinemöten; mötesledare; social interaktion; relationsbyggande; tillit; sociokulturellt perspektiv; modalitet;

  Sammanfattning : Denna studie redovisar genom en kvantitativ och kvalitativ undersökning, så kallad flermetodsforskning, vilka interpersonella aktiviteter som observerats hos åtta mötesledare av distansmöten med datorkommunikation.  Syftet med undersökningen är att undersöka de faktiska observationerna av mötesledares interpersonella aktiviteter på distansmöten. LÄS MER

 3. 3. Observator för frontlinjen på surfplatta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Martin Bergstedt; Tobias Gillström; [2017]
  Nyckelord :tcp; udp; computer communications; azimut; c ; wgs-84; qt; encryption; tcp; udp; datorkommunikation; azimut; c ; wgs-84; qt; kryptering;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på Saab Dynamics. Projektets syfte var att utveckla en applikation, TBFO, för att rapportera information om hur missilen GLSDB ska slå till ett mål. TBFO är ämnat för att användas i närheten av målet och information skickas till planeringssystemet GLSDB MPS. LÄS MER

 4. 4. Ny generation av GPS-transponder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Lind; Lukas Flenéus; [2016]
  Nyckelord :gps; gprs; gsm; nmea; tcp; udp; raspberry pi; computer communications; azimuth; elevation; c; c#; at-commands; wgs-84; com-ports; sirf-binary; raspbian; gps; gprs; gsm; nmea; udp; raspberry pi; datorkommunikation; bäring; elevationsvinkel; c; c#; at-kommandon; wgs-84; com-portar; sirf-binary; raspbian;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på uppdrag av Saab Dynamics. Syftet med projektet var att skapa ett system för att ersätta den befintliga utrustning som fanns för att simulera radar vid testning av vissa vapensystem.   Systemet byggdes upp med hjälp av GPRS, GPS och transportprotokollen TCP och UDP. Huvuddelen av arbetet berörde GPS och GPRS. LÄS MER

 5. 5. Webbaserad styrning av TV-apparater

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johan Lindström; [2015]
  Nyckelord :Datorkommunikation;

  Sammanfattning : This project is based on a wish from the employees at Umeå Energi to have a solution for remote control of TV monitors in the office. The idea is a web-based solution to make it possible for the employees to open a web page and access basic functions on the four monitors in the office. LÄS MER