Sökning: "diabetic foot ulcers"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden diabetic foot ulcers.

 1. 1. Erfarenheter av egenvård vid diabetesrelaterade fotsår : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Mollwing; Gabriella deVal Olsson; [2023]
  Nyckelord :communication; diabetic foot ulcers; self-care; diabetesfotsår; egenvård; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är en folksjukdom och ett samlingsnamn för flera olika typer av diabetes. En vanlig komplikation vid långvarig diabetes är fotsår, men vid god egenvård kan dessa fotsår till stor del förebyggas. Syfte: Undersöka personer med diabetes erfarenheter av egenvård relaterat till fotsår. LÄS MER

 2. 2. Diabetespatienters upplevelser av att leva med fotsår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elsa Perman; Hannah Patten; [2021]
  Nyckelord :Diabetic Foot Ulcer; Experience; Diabetes; Diabetesfotsår; Upplevelse; Diabetes;

  Sammanfattning : Introduktion: Fotsår är en vanlig komplikation hos patienter med diabetes mellitus. Diabetiska fotsår leder till stort lidande, där patientens liv påverkas. Det finns en ökad risk för amputation som framtida utfall. Det krävs ett multidisciplinärt team inom sjukvården för att behandla dessa sår. LÄS MER

 3. 3. Diabetespatienters behov av kunskap och undervisninggällande primär prevention av fotsår. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ceren Sultan Taspunar; Raniah Al-Sammak; [2021]
  Nyckelord :Diabetic foot; Qualitative study; knowledge; Nursing interventions; foot ulcer; prevention; Diabetes fot; kvalitativ studie; erfarenheter; omvårdnadsåtgärder; fotsår; kunskap; prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som ökar över hela världen. De drabbade individerna får diabetesrelaterade komplikationer som uppkommer vid sjukdomen, bland annat fotkomplikationer såsom fotsår som är vanligt förekommande. Komplikationerna leder till stort lidande för personen. LÄS MER

 4. 4. Nutrition för sårläkning av svårläkta sår hos äldre personer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ibrahim Alhamarna; Thunthika Samrongpun; [2021]
  Nyckelord :Chronic ulcer; Elderly; Nursing; Nutrition; Nutrition; Omvårdnad; Svårläkta sår; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår innebär olika typer av sår som venösa bensår, trycksår och diabetes fotsår. Brister i nutritionen och därmed brist på viktiga näringsämnen kan leda till undernäring och försämra sårläkning. Undernäring är den största riskfaktorn för äldre personer med svårläkta sår. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans preventiva omvårdnadsåtgärder av diabetesfotsår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Nathalie Monroy; [2021]
  Nyckelord :diabetes; diabetic foot ulcers; nursing; nursing interventions; prevention; diabetes; diabetesfotsår; omvårdnad; omvårdnadsåtgärder; prevention;

  Sammanfattning : Background: Diabetes – one of the leading non-communicable diseases of our time is steadily increasing in prevalence with each year. The disease is linked to several complications that can have major consequences for both the individual and society at large. Diabetic foot ulcers are one of these complications. LÄS MER