Sökning: "Malin Mollwing"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Mollwing.

 1. 1. Erfarenheter av egenvård vid diabetesrelaterade fotsår : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Mollwing; Gabriella deVal Olsson; [2023]
  Nyckelord :communication; diabetic foot ulcers; self-care; diabetesfotsår; egenvård; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är en folksjukdom och ett samlingsnamn för flera olika typer av diabetes. En vanlig komplikation vid långvarig diabetes är fotsår, men vid god egenvård kan dessa fotsår till stor del förebyggas. Syfte: Undersöka personer med diabetes erfarenheter av egenvård relaterat till fotsår. LÄS MER

 2. 2. "Någonting att samlas kring" : Förskollärares konstruktioner av digital teknik i relation till språkutvecklande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Enefjäll Mollwing; [2021]
  Nyckelord :digital teknik; förskola; socialkonstruktionism; språk; undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera förskollärares konstruktioner av digital teknik i relation till språkutvecklande undervisning. Initialt studerades litteratur som behandlar utbildning, undervisning, digital teknik och språkutveckling. Vidare bygger studien på en fokusgruppsdiskussion med fyra förskollärare. LÄS MER