Sökning: "Emma Hemström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emma Hemström.

 1. 1. Textsamtal : En studie om textsamtalets betydelse för läsförståelsens utveckling i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Persson; Tove Hemström; [2017]
  Nyckelord :textsamtal; läsförståelse; lågstadiet; läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Stora internationella undersökningar som PISA och PIRLS har visat på sjunkande resultat gällande svenska elevers läsförståelse. Från statlig nivå har åtgärder inletts för att förbättra resultaten och Läslyftet är en av satsningarna. LÄS MER

 2. 2. Om du börjar prata - en kvantitativ studie om förhållningssätt och initiativtagande till samtal om döden och existentiella frågor hos personalen inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Svensson; Sofia Forsberg; [2016]
  Nyckelord :conversations about death; existential questions; approaches; retirement homes; employees; Social Sciences;

  Sammanfattning : As a consequence of increased knowledge about health and changed social structures, people tend to grow older and the life expectancy on average keeps on getting higher (Hemström, 2012). The life expectancy of half of the girls and boys born in Sweden during 2011, is 93 respective 91 years old. LÄS MER

 3. 3. Om självsvältens diskurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emma Hemström; [2014]
  Nyckelord :självsvält; diskurs; makt; anorexi; dubbelbindning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med anledning av anorexidiagnosens relativt dåliga prognos för tillfrisknande samt höga dödlighetsfrekvens tycks det angeläget att undersöka vetenskapens förståelse av fenomenet. Självsvält utgör anorexidiagnosens centrala element och dess drivkrafter definieras i detalj i den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5. LÄS MER

 4. 4. Motivationsfrämjande : - en kvalitativ undersökning om ledares tillvägagångssätt för att skapa förutsättningar som kan leda till motivation hos medarbetare

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Jessica Hanson; Emma Hemström; Maria Rönnberg; [2008]
  Nyckelord :Ledarskap; kommunikation; kompetens; motivation;

  Sammanfattning : Medarbetarna inom en organisation har en betydelsefull roll för verksamhetens utveckling och ledarna har en viktig funktion genom att de i stor utsträckning kan påverka medarbetarna. Syftet med vår undersökning var att fokusera på ledare inom IKEA AB och beskriva hur de arbetar utifrån strategin ”IKEA AB in change” för att skapa förutsättningar som ökar medarbetarnas motivation i arbetet. LÄS MER