Sökning: "diffrentiering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet diffrentiering.

  1. 1. Ökad delaktighet och inflytanbde i kemiundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

    Författare :Natalie D'Andrea; [2021]
    Nyckelord :Aktiv undervisning; anpassning; delaktighet; diffrentiering; formativ undervisning; inflytande; learning-by-doing; kemiundervisning; kemididaktik; utforskande undervisning; variation;

    Sammanfattning : I en årlig systematisk kvalitetsrapport 2019/2020 från en gymnasieskola framkom att elever generellt hade en oklar bild av vad delaktighet och inflytande i undervisningen innebär och att det i vissa klasser fanns missnöje avseende detta. Syftet med detta utvecklingsarbete är att förbättra förståelsen kring hur elever upplever delaktighet och vad inflytande betyder för elever på Naturvetenskapsprogrammet samt att ta fram underlag för undervisningsmaterial som vilar på vetenskaplig grund. LÄS MER