Sökning: "dissonance"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet dissonance.

 1. 1. Självledarskap vid distansarbete : En studie om hur självledarskap påverkas av distansarbete och e-ledarskap.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Hanna Sjökvist; Natalia Persson; [2022]
  Nyckelord :Working remotely; self-leadership; motivation; autonomy; self-confidence; eleadership; Distansarbete; självledarskap; motivation; autonomi; självförtroende; e-ledarskap;

  Sammanfattning : Den växande digitaliseringen har resulterat i att distansarbete har blivit en allt vanligare arbetsform. I samband med den globala pandemi som drabbade världen 2019 ökade distansarbete allt mer. I takt med detta har även e-ledarskap blivit vanligare. LÄS MER

 2. 2. Transaktionsprocessen : Dissonansen mellan jordabalkens transaktionsprocess och den praktiska verklighetens transaktionsprocess.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Moa Ek; Alva Ryder; [2022]
  Nyckelord :Transaktionsprocessen; besiktningar; överlåtelsebesiktningar; dolda fel-försäkringar; felregler; felansvaret; jordabalken; undersökningsplikt; friskrivning; besiktningsklausul;

  Sammanfattning : Den del av transaktionsprocessen där köparen ska undersöka fastigheten är en viktig del i överlåtelsen. Detta eftersom det är då köparen får reda på mer om fastigheten denne står i befattning att köpa. LÄS MER

 3. 3. Protecting the Self : Reproduction of Chinese Collective Memory through Participation in United Nations Peacekeeping Operations

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linus Jarhede; [2022]
  Nyckelord :Collective memory; national identity; master narratives; narrative analysis; People’s Republic of China; peacekeeping; robust peacekeeping;

  Sammanfattning : Until the 1980s, the People’s Republic of China was principally opposed to United Nations peacekeeping, understanding the institution to be a thinly veiled excuse for powerful states to intervene in the sovereign affairs of others. However, the meaning the country attributes to peacekeeping has changed drastically since then. LÄS MER

 4. 4. Vad, hur, varför och för vem? : En kvalitativ studie om samspelet mellan lärares didaktiska val och elevers uppfattning om religionskunskapsundervisning med fokus på islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jonna Sköld; Mårten Wahlström; [2022]
  Nyckelord :Norm critique; intercultural religious literacy; religious literacy; Islam; didactics; religious studies; Normkritik; interkulturell religionsdidaktik; religionsdidaktik; islam; didaktik; religionskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : The study aims to investigate the correlation between teacher’s didactical choices and the student’s interpretation of religious studies that focuses on Islam. The data consists of two surveys answered by both teachers and students. In total, 22 teachers participated in the survey, and 55 students. LÄS MER

 5. 5. Att leda med hjärna eller hjärta : En studie om chefers upplevelser och känslomässiga hantering av rollkonflikter i studentorganisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dennis Leach; Elisa Soler; [2022]
  Nyckelord :Konflikt; Roller; Känslor; Studentorganisationer; Chefer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur privata relationer påverkar en chef i en studentorganisations hantering av mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen. Likaledes hur dessa chefer hanterar den inre konflikten mellan vänskaps- och chefsrollen. LÄS MER