Sökning: "effektivitetsstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet effektivitetsstudie.

 1. 1. En effektivitetsstudie av Sveriges räddningstjänster : - En jämförande studie, med empirisk tillämpning, på svensk räddningstjänst

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Robert Korosec; [2021]
  Nyckelord :Fire department; rescue service; merger; union; formation; efficiency and productivity; Räddningstjänst; räddningstjänstförbund; sammanslagning förbundsbildning; effektivitet och produktivitet;

  Sammanfattning : och förbundsbildningar inom kommunal räddningstjänst har blivit ett vanligt förekommande fenomen där den fortsatta utvecklingen pekar mot flera sammanslagningar i framtiden. Från både uttalanden och studier framkommer bland annat att effektivitet anses vara en orsak till dessa förbundsbildningar inom räddningstjänsten. LÄS MER

 2. 2. Byggtekniska, arbetsmiljö, och ekonomiska konsekvenser med hänsyn till plywoodskivans utformning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Simon Danielsson; [2021]
  Nyckelord :Plywood; Ergo-plywood;

  Sammanfattning : Den svenska byggbranschen strävar efter ständig förbättring och utveckling genom nya byggtekniska lösningar och material.Det finns olika varianter av konstruktionsplywood där bredd och tjocklek varierar. LÄS MER

 3. 3. Visuell kontextbaserad mikroträning : En effektivitetsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :information security; micro training; security awareness; informationssäkerhet; mikroträning; säkerhetsmedvetenhet;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett område som blir mer aktuellt för var dag när samhället blir allt mer digitaliserat, vilket leder till att nya vägar för att utbilda allmänheten måste undersökas. Tidigare forskning har studerat konceptet kontextbaserad mikroträning, alltså träning ögonblicket innan träningen behövs, och utefter detta skapat videoklipp för att således lära personer om säkerhetsmedvetenhet. LÄS MER

 4. 4. Att mäta grönska i staden : En effektivitetsstudie av grönytefaktormodeller

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Erik Widell; Daniel Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk planering; stadsplanering; grönyta; grönytefaktor; grönytefaktormodell;

  Sammanfattning : I samband med en tätare stad riskerar människors tillvaro försämras i anknytning till en brist på tillgång till naturen och dess ekosystemtjänster. Grönytor har en positiv effekt på människors hälsa och kan reglera olika aspekter av miljön, t.ex. temperatur och vattenavrinning. LÄS MER

 5. 5. EURES: Arbetsförmedlingens europeiska rekryteringshemsida : – En effektivitetsstudie för rekrytering inom turistindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Annabelle Temml; Gürkan Kerem; [2019]
  Nyckelord :Efficiency; recruiting; resources; tourism industry; network; Effektivitet; rekrytering; resurser; turismnäringen; nätverk;

  Sammanfattning : This essay is about EURES functionality and efficiency with a particular focus on tourism. By using a number of research methods, the efficiency of EURES is studied and compared to the Swedish public employment service website. LÄS MER