Sökning: "ej hlr"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden ej hlr.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV EJ HLR-BESLUT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elvira Almgren; Anna Christensen; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Omvårdnad; Ej HLR-beslut; Erfarenheter; Kvalitativ; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal skall omedelbart utföra hjärt- och lungräddning (HLR) om en person plötsligt får ett oväntat hjärtstopp, såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande att detta inte skall utföras, detta ställningstagande benämns som ej HLR. Studier visar dock att både sjukvårdspersonal och patienter saknar kunskap kring HLR och dess riktlinjer. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av 0-HLR i hemsjukvård : - Distriktssköterskors och sjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Robertsson; Anna Johansson; [2016]
  Nyckelord :0-HLR; hemsjukvård; sjuksköterskors upplevelser; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Abstact Introduktion: Beslut om 0-HLR kan tas av ansvarig läkare gällande patienter som inte bedöms ha förutsättningar att återfå spontan cirkulation och andningsfunktion vid ett hjärtstopp. Dessa beslut har visat sig utgöra grund för oenighet och osäkerhet hos vårdpersonal, anhöriga och patienter på sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Vi skulle inte ha gjort något… : Tveksamheter och frustration hos sjuksköterskor vid hjärtstopp

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Petra Elfström; Helena Vikström; [2015]
  Nyckelord :ej HLR; sjuksköterska; etiska dilemman; otillräcklighet; död; moralisk stress;

  Sammanfattning : Vid hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga och för varje minut som går minskar chansen att överleva med 10 %. I händelse av hjärtstopp skall hälso- och sjukvårdspersonal omedelbart påbörja hjärtlungräddning (HLR) såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att HLR inte skall utföras. LÄS MER

 4. 4. Rädda liv till varje pris? : sjuksköterskors erfarenheter när beslut om ej hjärt- och lungräddning saknas

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Pia Baltzer; Susanne Lönnå; [2013]
  Nyckelord :Ej-HLR; Behandlingsbegränsning; Livsuppehållande behandling;

  Sammanfattning : BakgrundLiv och död är något som berör oss alla. Frågorna har sällan enkla svar, utan kräver ofta etiska överväganden. Hälso- och sjukvårdspersonal är ofta närvarande när vi föds, vidsjukdom och vid livets slutskede. LÄS MER

 5. 5. Behandlingsbegränsning på akutvårdsavdelningar - beslut om ej HLR : en intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Hammarin; [2011]
  Nyckelord :end-of-life decisions; DNR; experience; lack of decisions; ethical dilemmas; behandlingsbegränsningar; ej HLR; erfarenhet; avsaknad av beslut; etiska dilemman;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ta beslut om ej HLR började redan på 50-talet och har visat sig vara ett svårt etiskt beslut. Ofta missförstås begreppet ej HLR och behandlingsbegränsningar av vårdpersonalen, vilket i förlängningen kan leda till olika vård av olika patienter beroende på hur den personal som är i tjänst tolkar begreppet. LÄS MER